På weekendens landsmøde i Danmarks Naturfredningsforening skal børn og unges naturtid på dagsordenen. En undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for foreningen sidste år viste, at børn i dag kun kommer halvt så meget ud i naturen, som deres bedsteforældre gjorde, da de var børn.

Blandt årsagerne til den manglende tid i naturen angiver forældrene, at familien i dag bruger mere tid på elektronik (iPad, mobiltelefoner, spil m.fl.), og at familien generelt har for travlt til, at de kan finde tid til at komme ud i naturen.

Men det er ærgerligt, for det er bydende nødvendigt, både for børnene selv og for naturen, at børnene lærer naturen at kende og kommer til at holde af den.

- Børn og unge har ufattelig god gavn af naturen, fordi tid i naturen giver børn gode oplevelser og gør dem sundere. Og hvis børnene lærer naturen at kende, så er der også større chance for, at de vil benytte og beskytte naturen, når de bliver voksne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Vitamin N – et nødvendigt tilskud

En undersøgelse fra tidligere i år viser også, hvordan børn, der er vokset op i grønne omgivelser har mindre risiko for at udvikle psykiske lidelser i deres voksenliv sammenlignet med dem, der ikke har haft naturen tæt på.

Ifølge journalist og læge Peter Qvortrup Geisling kan børns tilknytning til naturen også have en forebyggende indvirkning på dem i forhold til at udvikle stress i voksenlivet.

- Stress er et eksempel på en folkesygdom, som kun ser ud til at sprede sig i befolkningen. I både forebyggelsen og behandlingen af stress spiller naturen en væsentlig rolle. Og det er meget sværere for en voksen at finde frem til naturen, hvis man ikke har mærket den som barn, siger læge og journalist Peter Qvortrup Geisling, der anbefaler, at alle børn får mere "vitamin N" - altså mere tid i naturen.

Udover stress er livstilsygdomme som diabetes og overvægt også sundhedsproblemer, som kan blive forebygget, hvis man som barn har adgang til et aktivt udeliv.

Naturoplevelser er en del af et godt børneliv

Og nok så vigtigt: Naturen giver børn oplevelser, der er en vigtig del af et godt børneliv.

Bl.a. derfor har Danmarks Naturfredningsforening sat projketet Naturfamilier i søen, der skal skabe netværk af naturfamilier i alle kommuner i Danmark. Familierne skal invitere hinanden på ture ud i naturen.

Læs mere om Naturfamilier og tilmeld din familie her

Danmarks Naturfredningsforening i børnehøjde

  • Den første konkrete indsats for at få flere børn ud i naturen kom med etableringen af Skoletjenesten i 1998.
  • I 2004 lancerede foreningen Naturens Dag - Danmarks største årlige mærkedag for naturoplevelser.
  • Et par år senere fulgte Affaldsindsamlingen i 2006. I år har over 146.000 børn været ude og befri naturen for affald.
  • Senest er projektet Naturfamilier sat i søen. Projektet skal danne netværk af naturfamilier i alle landets kommuner, der inviterer hinanden på naturoplevelser.

Fakta om landsmødet

  • I weekenden den 6.-7. april afholder Danmarks Naturfredningsforening sit halvårlige Repræsentantskabsmøde.
  • Repræsentantskabet er Danmarks Naturfredningsforenings øverste myndighed og består af repræsentanter fra foreningens afdelinger i 95 kommuner i Danmark, repræsentanter fra studenterafdelinger, medlemmer af Hovedbestyrelsen og et antal personlige medlemmer.
  • Repræsentantskabet beslutter hovedlinjerne i foreningens arbejde.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings organisation her