Forhandlingerne om en ny pesticidstrategi er netop startet op, og her foreslår Miljøstyrelsen, at grænseværdierne for nedbrydningsprodukter fra sprøjtegift i grundvandet skal øges.

Hvis forslaget vedtages, betyder det at nogle sprøjtegifte, der i dag er ulovlige i Danmark, fremover vil blive lovlige for landbruget at anvende. Men det er en rigtig dårlig ide, fortæller geolog og grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch:

- Hvis forslaget vedtages vil mange af de sprøjtegifte som er blevet forbudt de sidste 20 år efter fund af nedbrydningsprodukter i grundvandet igen kunne bruges i Danmark. Det vil betyde, at grundvandsmagasinerne vil blive forurenet fra top til bund med disse giftstoffer, siger Walter Brüsch og fortsætter:

- Desuden viser alle erfaringer, at man gennem ny forskning løbende finder ud af, at sprøjtegifte og deres nedbrydningsprodukter ofte er mere skadelige end man troede. Derfor er det en rigtig god ide at anvende forsigtighedsprincippet, og mindst bruge de grænseværdier som anvendes i dag.

Skrappere krav end andre EU-lande

Danmark har i dag skrappe regler end andre EU-lande for grænseværdier for nedbrydningsprodukter i grundvandet. Det skyldes, at vi i Danmark henter alt vores drikkevand fra grundvandet, modsat andre lande, hvor man også henter drikkevand fra overfladevand, og hvor man renser vandet.

- Det betyder ganske simpelt, at hvis grundvandet forurenes med giftstoffer, så mister vi vores rene drikkevand. Det er en rigtig god ide at passe på grundvandet, og det mener vi ikke, at man gør ved at hæve grænseværdierne, siger Walter Brüsch.

Miljøstyrelsen foreslår at lempe kravene for nedbrydningsprodukter som man finder oftere i grundvandet end moderstofferne, fordi landbruget er bange for, at de danske regler giver for få sprøjtegift-produkter på markedet, og at planter og dyr derfor bliver resistente overfor de gifte, som landmændene anvender.

DN: Behold grundvandsbeskyttelsen og forsigtighedsprincippet

- Det er et giftigt problem. I vores øjne er løsning på problemer med gift i grundvandet ikke mere gift, men i stedet andre produktionsformer som fx økologi. Det ødelægger ikke økosystemerne som sprøjtegifte gør, siger Walter Brüsch.

Danmarks Naturfredningsforening har kommenteret Miljøstyrelsens planer, og her anbefaler foreningen, at Danmark mindst beholder det nuværende beskyttelsesniveau af grundvandet.

Ny pesticid-strategi for Danmark

  • Politikerne forhandler netop nu om en nu pesticidstrategi.
  • Miljøstyrelsen forslår at at lempe reglerne for sprøjtegift, så flere midler kan godkendes til det danske marked.
  • DN har anmodet Miljøstyrelsen om, at Danmark beholder den nuværende beskyttelse af grundvandet.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43