Først blev grænseværdierne for det acceptable niveau for sprøjtegifte i vores vand hævet. Nu lemper Miljøstyrelsen så på kontrollen af afgangsvandet fra vandværkerne.

Det sker samtidig med en række afsløringer af sprøjtegifte over grænseværdierne i vandet, og mens landbruget får udbredte dispensationer til ellers forbudte sprøjtemidler.

Uhørt forringelse

- Med det nye tiltag har myndighederne gjort det vanskeligere hurtigt og effektivt at afsløre forurening. Det er naturligvis belejligt for de erhverv, der anvender de gifte, der når vores vand, men i forhold til borgerne er det helt uforståeligt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge en ny bekendtgørelse ville omkring 400.000 mennesker fremover kan få vand, der ikke kontrolleres. Det har Miljøstyrelsen nu ændret til, at det nu alene skal handle om boringer, der leverer vand til en husstand. Det vil sige omkring 50.000 boringer.

I følge DN er det dog netop i de små vandforsyninger, der har mest forurening med sprøjtegift, nitrat og colibakterier. Årsagen er, at de henter vandet i det øvre grundvand.

For andre og større vandværker gælder, at vandet ikke længere skal kontrolleres, når det forlader vandværket men først ud i borgerens vandhane.

Usvækket tillid til vandkvalitet

- Det gør det vanskeligt at fange en forurening, før det når forbrugerne, og det bliver sværere at opspore, hvor forureningen stammer fra. I stedet vender myndighederne her det blinde øje til i en tid, hvor der afsløres nye rester af sprøjtegift i vandet og gives flere dispensationer til brug af ellers forbudte stoffer i landbruget. Der er således behov for at stramme – ikke svække kontrollen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

I løbet af efteråret er der afsløret rester af sprøjtegifte over grænseværdierne i en række boringer. Det sker, selvom Miljøstyrelsen flere gange er blevet gjort opmærksom på, at stoffet, desphenyl-chloridazon, kunne være en trussel.

Den lempede tilgang til sprøjtegifte ses også af, at der alene i år er givet dispensation til at benytte 14 sprøjtegifte, som enten er blevet forbudt eller aldrig er godkendt i Danmark.

Beskyttelsen svækkes løbende

Den nye svækkelse af kontrollen med vandkvaliteten er blot endnu et stød mod beskyttelse af drikkevand og grundvand. En bred politisk aftale fra foråret betyder, at grænseværdierne for nedbrydningsprodukter fra sprøjtegift i grundvandet bliver øget.

Det betyder i praksis, at nogle sprøjtegifte, der i dag er ulovlige i Danmark, fremover vil kunne blive lovlige for landbruget at anvende.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08