Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale og SF har netop indgået aftale om en ny strategi for sprøjtegift, der fastlægger reglerne for landbrugets brug af sprøjtegift fra 2017 til 2021.

Aftalen betyder blandt andet, at grænseværdierne for nedbrydningsprodukter fra sprøjtegift i grundvandet bliver øget. Det betyder i praksis, at nogle sprøjtegifte, der i dag er ulovlige i Danmark, fremover vil kunne blive lovlige for landbruget at anvende.

Hele manøvren foregår, fordi man ønske at løse problemer med ukrudt, der bliver resistente overfor visse typer sprøjtegift.

Hasard med natur og grundvand

Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er en helt forkert vej at gå.

- Flere sprøjtegifte er ikke den rigtige vej at gå for at beskytte grundvandet og løse problemerne i dansk landbrug. Tværtimod. Det er helt forkert, at man nu forsøger at løse problemer med resistens forårsaget af sprøjtegift, ved at tillade endnu flere slags sprøjtegifte. Vi ser hellere, at man finder mere bæredygtige løsninger, der er mere skønsomme overfor vores natur og grundvand, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

- Vi mener, at man bør bruge forsigtighedsprincippet. Al erfaring viser, at man på sigt finder ud af, de forskellige typer sprøjtegifte er endnu mere skadelige, end først antaget.

I Danmark hentes drikkevand fra grundvandet, modsat andre lande, hvor man også henter drikkevand fra overfladevand, og hvor man renser vandet. Derfor er der også skærpede krav til sprøjtegift i Danmark sammenlignet med andre lande.

- Hvis vi forurener vores grundvand, så mister vi vores rene drikkevand. Derfor er det en rigtig god ide at passe på grundvandet, og det mener vi ikke, at man gør ved at hæve grænseværdierne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Delvist forbud mod glyphosat før høst

Selvom aftalen overordnet er en lempelse af reglerne for godkendelse, så er der samtidig flere positive tiltag. For eksempel vil det fremover blive forbudt at bruge glyphosat før høst på afgrøder til konsum. Danmarks Naturfredningsforening har tidligere kæmpet for et totalt forbud mod brug af glyphosat før høst.

Ligeledes kommer der en handleplan for resistens, der skal hjælpe med at understøtte mere bæredygtige dyrkningsmetoder.

-Vi er naturligvis glade for, at der er kræfter i forligskredsen, der har sikret nogle positive ting i aftalen, ellers havde det været rent knæfald for landbrugslobbyen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Den endelige aftale kan læses på ministeriets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28