Nu er det slut med jagt og skovbrug i den store istidsskov ved Flensborg Fjord, Kollund Skov. For knap 17 mio. kroner har Den Danske Naturfond opkøbt skoven med henblik på at lade den være fri for skovbrug og til gavn og fornøjelse for mennesker på begge sider af grænsen.

Det er Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, glad for.

- Det er et godt køb, som giver nye levesteder til de sjældne arter, som ellers er ved at blive presset ud af den danske natur. Jagt og tømmerproduktion ophører, mens offentligheden sikres adgang til skoven, som er enormt smuk og dramatisk med sine dybe kløfter og skrænter og kæmpe bøgetræer, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Aabenraa Kommune skaber naturrum for borgerne

I skoven lever sjældne arter som avnbøg, kæmpestar, bjergsalamander og sortspætte. Naturfonden oplyser, at den har et mål om at købe 500 hektar skov frem mod 2019, og at dette køb er et skridt på vejen. Til sammenligning satte blå blok med Naturpakken et mål om, at 900 hektar private skove skal lægges urørt frem mod 2026.

- Vi har hårdt brug for, at regeringen sætter ambitionsniveauet op, og Naturfonden viser her vejen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Der skal blandt andet bygges et friluftshus til gavn for det lokale foreningsliv og beboerne i Kollund Skov. Det er Aabenraa Kommune med til at sikre i et tæt samarbejde med Den Danske Naturfond:

- Kollund Skov er et attraktivt udflugtsmål for mange, og får også besøg af mange turister. Vi får nu mulighed for at stille skoven til rådighed med endnu flere naturoplevelser for alle mennesker på begge sider af grænsen. Vi ser i høj grad frem til samarbejdet med Den Danske Naturfond, siger borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen i en pressemeddelelse.

En skov i grænselandet

Skoven er speciel på mange måder. Udover de sjældne arter er skoven særpræget, fordi den har været skov siden istiden, og her kan man nyde gamle, store bøgetræer som efter så mange år står solidt i kløfterne og på de stejle skrænter.

Derudover er skoven ligt i grænseområdet mellem Tyskland og Danmark. Besøgende fra begge sider af grænsen har adgang til skoven via en af Europas mindste grænseovergange – en smal træbro ved Krusåens udmunding. Desuden løber den 74 kilometer lange populære vandrerute Gendarmstien gennem Kollund Skov.

Læs mere om købet af Kollund Skov

alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 46 00 80

Fakta

  • Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat fond.
  • Kollund Skov er 130 ha og beliggende på dansk grund langs kysten ved Flensborg Fjord og mellem byerne Kollund, Kruså og Flensborg.
  • På initiativ af Dr. Ernst Maria Großheim købte Flensborg By Kollund Skov i 1883 med det formål at bevare skoven. Skoven har været ejet af byen frem til 2006. Siden da har et privat, dansk anpartsselskab ejet den med henblik på træproduktion og jagt.
  • Den Danske Naturfond har købt Kollund Skov for 16,75 mio. kr. den 1. september 2017. Dele af skoven vil blive udlagt som urørt skov med det samme, mens andre dele først vil gennemgå en naturgenopretning, før de også udlægges til urørt skov.
  • Skoven er enestående, bl.a. fordi man her er nær ved nordgrænsen for mange europæiske arter, som ikke tåler alt for hårde vintre. Der findes f.eks. naturlige forekomster af avnbøg, kæmpestar, bjergsalamander og sortspætte, som er sjældne i Danmark.
  • Den 74 km lange og meget besøgte vandrerute – Gendarmstien - går gennem Kollund Skov. Den er opkaldt efter de grænse-gendarmere, som blandt andet patruljerede til fods ved den dansk-tyske grænse i perioden 1920-1958.