7.000 hektar skov ved Oksbøl og et par mindre skove i Midtjylland skal være urørt skov. Det har miljøminister Lea Wermelin offentliggjort.

Med de nye udpegninger har Danmark snart 75.000 hektarer urørt skov, hvor skovnaturen får lov til at udfolde sig på egne præmisser.

Det er en stor håndsrækning til naturen, og det vækker derfor stor glæde i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vores natur har så meget brug for, at politikerne handler på den biodiversitetskrise, der raser. Derfor er vi utroligt glade for, at denne regering har taget opgaven på sig og udpeget nu i alt 75.000 ha med urørt skov. Det er en kæmpestor løftestang til skovenes mangfoldighed af arter, der i dag er presset af den omfattende tømmerproduktion, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Derfor er urørt skov nødvendigt for mange dyr og planter

Hvad er urørt skov?

  • Urørt skov er skove, hvor der ikke er kommerciel skovdriften og træproduktion.
  • Urørt skov får med tiden mange gamle træer og dødt træ, som der er mangel på i vores natur.
  • Urørt skov skaber dermed naturlige levesteder til mange pressede danske fugle, insekter og andre dyr, som har brug for gamle træer og dødt træ.

Urørt skov skaber levesteder til pressede arter

Det er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, som står bag udpegningerne af urørt skov. Men de seneste 7.000 hektar er partiernes løfte om i alt 75.000 hektar urørt skov nu indfriet.

De urørte skove skal i fremtiden huse det mylder af pressede arter, der er knyttet til gamle træer og dødt træ i skovene.

Læs mere: Dyr og planter uddør i hurtigere tempo end nogensinde før

Nogle af de nye levesteder for arterne ligger i de kommende naturnationalparker, mens andre er deciderede skovområder. Målet er en mosaik om store skovlandskaber med lysninger og vand, hvor mange af de i dag truede arter kan leve på deres egne præmisser.

- Med de sidste udpegninger er der taget historisk store skridt for naturen i Danmark. Det vil vi gerne takke for. Vi skal videre, for der er også et kæmpestort potentiale i de private skove, hvor mange skovejere har været gode til at beskytte naturen, mens der også er et voldsomt behov for at hjælpe naturen i det åbne land og i havet, understreger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: 5 eksempler på dyr, der lever i dødt træ

Urørt skov gavner både natur og klima

De nye udpegninger skal nu igennem en høringsfase og de forskellige følgegrupper skal høres. Med de i alt 75.000 hektar urørt skov får Danmark mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på naturlige præmisser.

Det vil sige, at der bliver flere, mere varierede og bedre levesteder for de vilde arter, de naturlige processer får lov at forløbe friere og mange af de arter, der er trængte på grund af den intensive udnyttelse af vore arealer får plads til at brede sig.

Urørt skov gavner udover biodiversitet også klimaet ved at oplagre CO2 i træer og jordbund og det medvirker til at beskytte drikkevandsmagasiner og giver plads til at vandre og nyde naturen.

De 75.000 hektar urørt skov svarer til 1,7% af Danmarks areal. Det er dermed fortsat en meget lille del af Danmarks samlede skovareal, som udgør 14,7% af landets areal (632.711 hektar) ifølge den seneste skovstatistik fra Københavns Universitet.

Læs mere: Stort flertal af danskerne vil have mere urørt skov

Støt naturen med din underskrift

Vi arbejder for, at Danmark skal have en ny naturlov. Loven skal blandt andet sikre:

  • 30 procent af Danmarks areal skal laves til beskyttet natur - både på land og i havet.
  • Planer for hvordan store naturområder genoprettes.
  • En redningsplan for Danmarks truede arter.
alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08