Et stykke rugbrød med nyrøget ål, røræg og purløg har i mange år været en populær ret ved det danske julefrokostbord, når vi sidder der flankeret af familie eller venner.

Men selvom mange af os kommer til at savne den intense smag af røget ål – eller af stegt ål ved andre måltider - så bør vi helt stoppe med at spise den kritisk truede fisk, hvis den skal have en chance for at overleve.

Fuldt stop for al fiskeri af ål – også glasål til opdræt. Sådan lyder det nemlig fra forskerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, da de kom med deres videnskabsbaserede anbefaling til fiskeriet af ål i 2023.

Fra dansk spisefisk til rødlistet truet art

Den europæiske ål har eksisteret i mere end 70 millioner år viser fossilfund, og ålen levede bl.a. videre, da dinosaurerne uddøde. Nu er ålen på få årtier gået fra at være en almindelig spisefisk i Danmark og i havene omkring Europa til i dag at risikere at forsvinde helt.

Mens andre lande som Irland har forbudt alt fiskeri af ål, så bidrager vi her i Danmark fortsat til ålens nedtur ved at fange og spise den. Trods risikoen for at være med til at udrydde ålen, så fortsætter fiskeriet efter ålen langs vores kyster, i vores fjorde, åer og søer.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at vores børnebørn også får lov at opleve en ål og derfor lukke for al fiskeri af ål, siger havpolitisk seniorrådgiver i DN, Cathrine Pedersen Schirmer.

Læs også: Antallet af unge ål faldet med 98 procent: Alligevel bliver den stadig fisket

Røde alarmklokker, men manglende vilje

Antallet af vildtlevende ål er faldet voldsomt siden 1980 og mængden af åleyngel, kaldet glasål, er faldet med hele 98 procent ved de europæiske kyster. Den europæiske ål er rødlistet af den internationale naturfredningsorganisation IUCN som kritisk truet, og ICES har i 20 år advaret om overfiskeri af ål.

Alligevel blev der i Danmark fanget 241 tons ål i det kommercielle fiskeri i 2021. Samtidig er der i bl.a. Sydeuropa et stort fiskeri af glasål, som bliver solgt til bl.a. opdræt i Danmark.

EU's fiskeriministre blev i december enig om fiskekvoterne for 2023 - herunder fiskeriet af ål. DN's opfordring til den danske fiskeriminister har været at totalfrede ålen og følge den videnskabelige rådgivning fra ICES, som anbefaler nul-fangst i både det kommercielt og rekreativt fiskeri i alle ålens leveområder, dermed også i ferskvand.

Desværre svigtede EU's fiskeriministre den kritisk truede ål endnu engang og gav grønt lys for at fortsætte et fiskeri efter ålen.

Læs også: Ny mærkningsordning: Nu kan du endelig få naturvenlig fisk på tallerkenen

3 alternativer til ål

  • Fiskefilet: Rødspætten skal nok overleve som art derude i de danske farvande. Og har rødspætten samtidig Naturskånsomt mærket, så er den fisket med skånsomme fiskeredskaber. Så ved du, at du skåner naturen på havbunden og de sårbare arter som torsk, der ellers risikerer at ryge med i et bundtrawl som bifangst.
  • Marineret sild: Krydder, karry, dild eller gammeldags modnet. Sild fanges højt i vandet, og fiskeriet påvirker ikke havbunden. Flere sildebestande er dog pressede, men gå efter at købe sildeglas med MSC-mærket, der certificerer at bestanden er forvaltet på bæredygtige niveauer.
  • Andet røget fisk: Savner du smagen af røget let fed fisk ved julefrokostbordet, så erstat eventuelt ålen med en af de andre danske fiskeklassikere fra rygeovnen. En røget sild eller makrel går som bekendt også godt med æggestand og purløg. Gå efter MSC-mærket sild og makrel.

”Opdræts-ål” er fanget vilde som små

At vi for længst burde være stoppet helt med at fiske, købe og spise den kritisk truede ål, det understreges af, at det er mere end 10 år siden, at de større supermarkedskæder i Danmark som Salling Group (dengang Dansk Supermarked), Coop og Rema 1000 stoppede med at sælge ål fra køledisken på grund af truslen om udryddelse. Og supermarkederne sælger hverken vildtfangede ål eller dem fra opdræt.

For selvom der måske står ”ål fra opdræt” på den vakumpakkede røgede ål, så er den fanget som vild, da den var lille. Det er nemlig ikke lykkes at få ålelarverne til at overleve længe nok i fangeskab, og derfor fiskes der hvert år store mængder glasål, der vokser sig store i opdrætsanlæg.

- Hvis du spiser ål, så stammer de fra den vilde ålebestand, som er kritisk truet. I 2020 blev der importeret over 2,5 millioner glasål til de danske opdrætsanlæg fra England, Portugal og Frankrig som fisker på den åleyngle, som ankommer ved Europas kyster efter deres 5000 km lange vandring. Det er stik imod forskernes anbefaling, fortæller Cathrine Pedersen Schirmer.

Ålen – rødlistet som orangutangen og Sumatra tigeren

  • Bestanden af den europæiske ål er faldet drastisk
  • Ålen har i flere år befundet sig på den internationale naturfredningsorganisation IUCN’s røde liste over truede arter.
  • Her står den rødlistet sammen med bl.a. orangutangen og Sumatra tigeren.

Vær med til at kæmpe for et bæredygtigt hav

Vil du kæmpe med os om at beskytte havet og de dyr, der bor der? Støt med et valgfrit beløb hver måned!

Ålefiskeri fortsætter trods advarsler

Trods eksperternes anbefalingen om nul-fangst af ål, så har EU’s fiskeriministre besluttet at holde ålefiskeriet åbent i seks måneder i 2023.

Ministrene blev dog enige om at forbyde al rekreativt fiskeri af det kritisk truede dyr.

Samtidig blev det besluttet, at ålen ikke må fiskes i tre af de måneder, hvor den rejser gennem dansk farvand på vej til Sargassohavet - og så skal Danmark finde i tre andre måneder at frede ålen i.

Danmark skal flytte lukkeperioden for ålefiskeri, så den giver mening

Det betyder, at Danmark nu skal indføre forbud mod at fiske ål i ålens såkaldte migrationsperiode.

Her svømmer ålen gennem de europæiske havområder på sin 5000 km opslidende rejse til Sargassohavet, hvor den gyder. For at skåne ålen på sin sårbare tur, må der ikke fanges ål i de tre måneder, hvor ålen passerer igennem et EU-lands havområder.

Ålens migrationsperiode gennem danske farvande mod Atlanterhavet topper i oktober og november, hvor langt størstedelen af ål fra Østersøen passerer Danmark. Indtil sidste år kunne man dog fortsat fiske løs af de sårbare ål på deres rejse gennem Danmark.

I 2022 blev ålefiskeri forbudt i november og fra næste år kommer så oktober med, så også den danske fiskeregulering følger intentionerne i EU’s fælles forsøg på at genrejse ålebestanden.

- Ålebestanden er kritisk truet, og ålen burde efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering være totalfredet. EU-ministrenes rådsmøde har på den måde været en skuffelse. Alligevel glæder vi os over, at ålen som minimum nu er beskyttet i dens vandringsperiode, hvor den er sårbar og fangsterne typisk er højest. Nu får ålen fred, når den skal begynde dens lange vandring, og det er godt, understreger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik