Der er nu rejst forslag om en fredning for et 470 hektar stort område i Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i den sydvestlige del af Odsherred kommune.

Det betyder, at sjældne, fredede og endda truede arter som markfirben, sommerfuglene spættet bredpande og fransk bredpande, får bedre levevilkår. Sidstnævnte sommerfugl lever kun her og ét andet sted i Danmark. Med fredningen får den smukke sommerfugl håb.

Læs også: Ambitiøs fredning skal hjælpe naturen i sjællandsk kommune

Hos Danmarks Naturfredningsforening er præsident Maria Reumert Gjerding begejstret for den nye fredning:

- Det er nogle helt unikke naturområder, som nu bliver beskyttet til eftertiden. Med fredningen får naturen i fredningsområdet også et kæmpe løft i fremtiden, som vil betyde mere natur og højere naturkvalitet - Og det er der et voldsomt behov for i denne tid, hvor naturen desværre er trængt mange steder. Samtidig har vi oplevet, hvor langt man kan nå med dialog og samarbejde. Og Odsherred Kommune fortjener ros for deres engagement i hele fredningsprocessen.

Sommerfuglen fransk bredpande, der kun lever i Odsherred-området og ét andet sted i Danmark. Med fredningen skal naturen omkring den beskyttes og plejes endnu bedre.

Meget mere biodiversitet på vej

Fredningen er en 82 hektar stor udvidelse af den landskabsfredning, som Danmarks Naturfredningsforening fik gennemført i 1965 for Veddinge Bakker. Den nye fredning har langt større fokus på biodiversiteten men viderefører samtidig en beskyttelse af de enestående landskabelige værdier.

Læs også: 11 storslåede naturoplevelser på Sjælland

Området rummer beskyttede naturtyper som strandeng, mose, hede, og overdrevsarealer.

- Området er et af de vigtigste og mest karakteristiske naturområder i UNESCO Geopark Odsherred og var i høj grad afgørende for, at Odsherred i 2014 blev optaget i UNESCOs netværk af geoparker. Med fredningsforslaget ønsker kommunen og naturfredningsforeningen at sikre og bevare området, at fremme biodiversiteten og den sjældne flora og fauna, blandt andet med flere sjældne sommerfuglearter, men også at skabe bedre mulighed for offentlighedens adgang i området, siger borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune.

Mere end halvdelen af fredningsområdet er udpeget som Natura 2000-område. Her er målsætningen, at der med tiden skal dannes flere sammenhængende overdrevslandskaber med græssende dyr uden brug af gødning og sprøjtemidler. Fredningen ligger altså i direkte forlængelse af eksisterende målsætninger for naturen.

 Fredninger er den sikreste vej til beskyttet natur

  • På Skamlebæksletten lever bl.a. fire arter af rødlistede dagsommerfugle og andre regionalt sjældne arter, som fredningen skal beskytte.

  • I 110 år har Danmarks Naturfredningsforening værnet om naturen, så der i dag er enestående naturperler, som er beskyttet, så også kommende generationer kan nyde dem.
  • Gennem fredninger er foreningens medlemmer stadig med til at sikre naturoplevelser og bedre plads til Danmarks unikke natur.
  • I dag er ca. 4500 pletter på Danmarkskortet fredet.

Vær med til at beskytte og skabe mere natur i Danmark

Vigtige landskaber for at forstå istiden

Veddinge Bakker er et storslået og markant bakkedrag. De er en del af Vejrhøjbuen, som er dannet i slutningen af sidste istid, da store gletsjere dannede tre randmoræner bestående af voldformede bakker: Vejrhøjbuen, Vigbuen og Højbybuen, tilsammen kendt som Odsherredbuerne.

Buerne danner hovedelementerne i Odsherreds landskab, og Veddinge Bakker rejser sig i en dramatisk bue, hvor også dybe dalfurer og resterne af smeltevandssletten, Skamlebæksletten, er tydelige.

Odsherredbuerne har gennem mange år været en nøglelokalitet for forståelsen af de glaciale landskabsdannelser fra den sidste istid. Det er baggrunden for at området i 2014 blev optaget i det europæiske og globale UNESCO netværk af geoparker, som det første sted i Danmark.

Vigtigt åndehul blandt mange sommerhuse

Odsherredbuerne, hvis højeste partier er over 100 meter over havets overflade, rejser sig nordvest om Lammefjord og Sidinge Fjord. Det stærkt kuperede landskab i Veddinge Bakker er overvældende smukt med overdrev som den dominerende naturtype og spredte bevoksninger i det overvejende åbne landskab.

Mod nordvest ligger Skamlebæksletten, som forbinder kysten med det bagvedliggende landskab, Veddinge Bakker. Sletten udgør en enestående ubebygget kystkile i et landskab, der ellers er tæt bebygget med sommerhuse, så langt øjet rækker både øst og vest for Skamlebæksletten.