Siden december har Randers Kommune arbejdet i døgndrift for at undgå en kæmpe miljøkatastrofe. Sagen begyndte da et jordskred kom ud af kontrol hos virksomheden Nordic Waste, der har op mod seks millioner tons forurenet jord liggende i nærheden af landsbyen Ølst ved Randers.

De enorme mængder forurenet jord skrider fortsat time for time, og utrættelige medarbejdere fra kommunen kæmper for at undgå, at jorden ender med at skade naturen i den nærliggende Alling Å eller ender med at begrave landsbyen Ølst.

I dag kastede Nordic Waste så endegyldigt håndklædet i ringen og erklærede sig konkurs og fraskrev sig ansvaret for oprydningen.

- Jeg er ærligt talt rasende. Nordic Waste er nu en fuldtonet miljøskandale, og det er borgerne og naturen, der sidder tilbage som de store tabere, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hjælp os med at beskytte naturen

Vi kæmper for at beskytte vores sårbare natur, havmiljø og drikkevand mod forurening. Du kan støtte vores kamp ved at blive medlem.

Forureneren bør betale sin egen forurening

Maria Reumert Gjerding mener, at det er fortvivlende, hvis virksomheden Nordic Waste slipper for regningen for miljøskandalen.

- Meget tyder på, at der er behov for en lovændring. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan holde en stenrig ejerkreds til ansvar. Selvfølgelig skal forureneren betale, lyder det.

Præsidenten understreger, at det er enormt vigtigt, at sagen bliver undersøgt til bunds, så vi kan lære af, hvordan den potentielle miljøkatastrofe er kommet så vidt.

- For der er noget helt forkert ved, at en virksomhed kan få tilladelse til at deponere så store mængder forurenet jord på lerholdige jorder ned mod en å, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun mener derfor, at der er brug for en åben diskussion af, om kommunerne har de rette eksperter til at vurdere de miljøgodkendelser, som risikovirksomheder skal have. Eller om det er så tungt og kompliceret stof, at det i stedet bør løftes af specialister i for eksempel Miljøstyrelsen.

Hjælp os med at beskytte vores sårbare natur