Siden klimavalget tilbage i 2019 har dansk politik været præget af krise på krise. Først corona-krise, Ruslands angreb på Ukraine, og siden en voldsom inflation og energikrise.

Men spørger man vælgerne, er den grønne dagsorden stadig blandt de vigtigste emner til det kommende folketingsvalgsvalg. Analyseinstituttet Epinion har for Danmarks Naturfredningsforening spurgt godt 2000 respondenter om, hvilke emner der er vigtigst for, hvor de sætter krydset ved det kommende valg.

Her svarer 36 procent ”klima, miljø og natur” – en svarmulighed, der kun er overgået af ”sundhed” og ”den økonomiske politik”, som hhv. 44 procent og 37 procent af respondenterne har angivet som nogle af de vigtigste emner.

Læs også: Skriv under for en dansk naturlov

Særligt for gruppen af unge vælgere mellem 18 og 34 år ligger den grønne dagsorden helt i top, hvor 44 procent svarer, at det er et af de vigtigste for, hvor de sætter deres kryds til det kommende valg.

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder præsident Maria Reumert Gjerding sig over målingen:

– Sidste valg blev et gennembrud for den grønne dagsorden, som isoleret set også er et af de temaer, der har fyldt mest i den nuværende regeringsperiode. Vi har fået en ambitiøs klimalov og for alvor fået sat gang i den grønne omstilling. Men målingen viser tydeligt, at vælgerne stadig har tårnhøje grønne forventninger til politikerne.

Om målingen

Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.013 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 26. august - 5. september 2022.

Se målingen og de regionale tal her.

Stor forskel mellem røde og blå vælgere

Målingen viser samtidig en stor holdningsforskel hos vælgerne i rød og blå blok.

Mens den grønne dagsorden er vigtigst for vælgerne hos SF, Radikale og Enhedslisten, og mens halvdelen af rød bloks vælgere vurderer ”klima, miljø og natur” som et af de vigtigste temaer, er tallet anderledes for blå bloks vælgere, hvor kun 24 procent har dagsordenen i deres top-3. Vælgerne hos Konservative og Venstre vægter dog den grønne dagsorden højere end resten af blå blok.

Særligt opsigtsvækkende viser målingen også, at vælgerne hos de store blå statsministerkandidat-partier, Venstre og Konservative, vægter den grønne dagsorden markant højere end udlændinge- og integrationsdagsordenen. Direkte adspurgt om, hvilke dagsorden vælgerne finder vigtigst, vægter 67 procent af Venstres og 63 procent af Konservatives vælgere ”klima, miljø og natur” højere end ”udlændinge og integration”.

Læs også: 31 procent af vilde bier er truede eller uddøde

Bekymrer sig om klimaet

Epinion har også spurgt om, hvilke globale samfundsudfordringer vælgerne er mest bekymrede for. Her svarer 48 procent ”krig og internationale konflikter”, 44 procent ”global opvarmning og klimaforandringer”, og 43 procent ”inflation og økonomisk krise”.

Målingen viser opsigtsvækkende nok, at corona-bekymringerne er trådt helt i baggrunden, hvor kun 22 procent er bekymret for ”sundhed og pandemier”.

Ifølge Maria Reumert Gjerding understreger tallene, at den bedste måde, politikerne kan forholde sig til vælgernes bekymring på, er at indtænke klimaet i løsningerne på energikrisen i kølvandet på det russiske angreb på Ukraine.

– Vi har brug for hurtigt at gøre os uafhængige af Putins gas – og her har politikerne valgt den rigtige vej med en massiv udbygning af den vedvarende energi. Men det tiltag kan ikke stå alene – vi er også tvunget til at nedbringe vores energiforbrug ganske drastisk. Energiforbedringer er et mindst lige så vigtigt redskab til at gøre os uafhængige af russisk gas og samtidig nedbringe CO2-udledningerne.

Læs også: Mette Frederiksen: I vores iver efter at være et landbrugsland er vi gået for langt

Efterlyser klimahandling og beskyttelse af drikkevandet

Epinion har desuden spurgt vælgerne om deres vurdering af den grønne politik i den indeværende valgperiode.

Her svarer 42 procent, at de ikke mener, at politikerne har gjort nok for at reducere udledningerne af CO2, ligesom 39 procent ikke mener, at Folketingets partier har gjort nok for at beskytte drikkevandet mod forurening og pesticider. Kun 19 procent er tilfredse med den førte klimapolitik de seneste tre år, ligesom at blot 16 procent mener, at politikerne har gjort en tilstrækkelig indsats for at beskytte drikkevandet.

Det understreger behovet for, at en kommende regering hæver ambitionerne på de områder, mener Maria Reumert Gjerding.

– De førende klimaeksperter hos Klimarådet konkluderer meget klart, at vi stadig har lang vej igen for at nå vores klimamål. Særligt halter indsatsen for at reducere landbrugets udledninger – hvilket er en hovedopgave for et kommende flertal.

– Vi står med store udfordringer med at beskytte fremtidens drikkevand, hvor 2022 ser ud til at slå en trist rekord i antal fund af sprøjtegifte i drikkevandsboringer. Vi kan ikke længere gamble med fremtidens drikkevand. Derfor appellerer vi til politikerne om, at de områder, hvor drikkevandet dannes, skal beskyttes mod sprøjtegifte.

alt
Emil Nielsen
Pressechef
alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter