Plast er en kæmpe miljøsynder, og hvert år havner der omkring otte millioner ton plast i havene. Derfor er det enormt positivt, at danske politikere tager problemet alvorligt, mener Therese Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi er meget positive over, at ministeren nu sætter gang i dette vigtige arbejde, men han behøver ikke vente til EU kommer med sin plaststrategi. Regeringens Advisory Board på cirkulær økonomi kommer nemlig med deres anbefalinger i juni, og så bør arbejdet allerede starte, siger hun.

Ministeren har udmeldt, at arbejdet først kan gå i gang, når både EU’s plaststrategi og anbefalingerne fra regeringens Advisory Board er klar.

Plastforurening er ikke en ny problematik

Danmarks Naturfredningsforening har længe arbejdet med plastforurening. Senest med kampagnen "nejtilmikroplast”.

- Her indsamlede vi 20.000 underskrifter fra danskere, der ligesom DN og ministeren mener, at mikroplast ikke hører til i naturen, siger Therese Nissen.

DNs affaldsindsamling i 2016 handlede også om plast. Her lærte 123.000 børn om plast, og hvad der sker, når det ender i naturen.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver

Det vigtigste er mikroplast og mere forskning

En handlingsplan kan betyde mange ting, men hvis vi skal komme plastforureningen til livs, så er der især to ting, handlingsplanen bør fokusere på:

- Der skal sættes miljøkrav til udvaskningen af mikroplast fra forskellige produkter, og i den forbindelse skal der laves et overvågningsprogram, så vi kan følge med i, om nye teknologier ændrer på den mængde mikroplast, der ender i både vand- og landmiljøet. Derudover skal Danmark være "first mover" på at bruge plast bedre, og lave alternativer til plastprodukter, siger Therese Nissen.

Hun opfordrer også ministeren til at bruge kræfter på at få lavet en national politik for håndtering af plast, så en større mængde plast kan genanvendes, samt fritage de danske havne for den affaldsafgift de i dag pålægges, når fiskerne frivilligt indleverer marint affald som for eksempel plast.

Hun mener også, at det er vigtigt, at ikke-genanvendelige plastiktyper udfases herhjemme.

Politikerne er allerede i gang

Oppositionen (SF, Å, Ø og R) har allerede lavet et forslag for en indsats mod plastforurening, som skal til førstebehandling i morgen.

- Med ministerens udmelding, så håber vi i DN, at regeringen vil være med til at stemme SF, Å, Ø og R’s beslutningsforslag om en dansk plastpolitik igennem, siger Therese Nissen.

Hvis oppositionens forslag bliver vedtaget, så betyder det, at Danmark får en god og solid plastpolitik, der kommer hele vejen rundt om plastens liv. Både i forhold til produktion og forbrug.