DN har modtaget en bevilling på 7.985.500 kr. fra VELUX FONDEN og kan med bevillingen fortsætte det målrettede arbejde for havet omkring Danmark, og for at vi igen får store sunde fiskebestande, masser af bunddyr, vilde tangskove og bølgende ålegræsenge - og ikke mindst kan få skønne naturoplevelser med vores danske hav.

Det sker med projektet ”Det bæredygtige hav – vidunderligt, vildt og vigtigt”, der har fokus på at skabe et langt større kendskab til vores havnatur. Og på at bringe havets krise tæt på danskerne, vise løsninger og engagere til at deltage i kampen for et bedre havmiljø.

- Havet omkring Danmark har store problemer med iltsvind, kollapsede fiskebestande og ødelagte levesteder. Derfor skal vi handle nu, og med den meget flotte bevilling fra VELUX FONDEN kan vi fokusere skarpt på, at gøre havnaturens krise nærværende for danskerne og vores politikere siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Så skidt står det til med vores sårbare natur i havet

Sikre opbakning til 100/30/10-modellen

Projektet har blandt andet som mål at sikre et mere bæredygtigt og skånsomt fiskeri i Danmark og en bedre beskyttelse af vores vigtige, kystnære havområder. Her skal der blandt andet arbejdes for en genopretning af havnaturen, og så skal det sikres, at den store nødvendige udrulning af vedvarende energi på havet sker med respekt for havnaturen og med biodiversitetshensyn.

Samtidig vil DN med projektet ”Det bæredygtige hav – vidunderligt, vildt og vigtigt” arbejde for en folkelig og politisk opbakning til en 100 procent bæredygtig og økosystembaseret forvaltning af det danske hav. Og til at 30 procent af Danmarks havareal bliver effektivt beskyttet, heraf 10 procent strengt beskyttet.

- Danskerne er glade for havet, som aldrig er mere end godt 50 kilometer væk. Men vores glitrende hav skal ikke bare være smukt på overfladen. Det skal også under vandet være levende i al sin forunderlige skønhed. Bevillingen fra VELUX FONDEN kan hjælpe med til at gøre det til virkelighed, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Derfor er havet presset, og sådan kan vi hjælpe det

En modstandsdygtig havnatur

Projektet vil være med til at sætte fokus på behovet for at genskabe balancen i det marine økosystem og arbejde med konkrete løsninger herfor. Det skal blandt andet gøre havet mere robust overfor de klimaforandringer og stigende havtemperaturer, vi oplever. Samtidig er det projektets sigte, at havet i langt højere grad end i dag skal anerkendes som en essentiel medspiller i klimakampen med de store muligheder for naturbaseret lagring af CO2 i fauna og havbund.

VELUX FONDEN har gennem mange år støttet havprojekter, der bidrager til et sundt havmiljø.

Om bevillingen siger programchef for VELUX FONDENs miljøprogram Charlotte Mogensen:

- Med projektet kommer der et styrket fokus på havet hos befolkningen og på politisk niveau. Et tiltrængt fokus, der kan være med til at sikre et bedre og mere modstandsdygtigt havmiljø.