Da en 66-årig mand sidste forår skød en ulv fra sin bil, blev det optaget i skjul af to personer, der ved et tilfælde befandt sig på gerningsstedet - skjult bag et læhegn.

Men oftest opdager ingen, når jagtloven og naturbeskyttelsesloven overtrædes i Danmark. Og i modsætning til vores naboer i Sverige og Norge, så efterforskes sagerne ikke af specialiserede efterforskere med kompetence inden for lovgivningen om beskyttelse af arter.

- I Sverige har man specialiserede politifolk, der tager sig af den slags. Det er et udtryk for, at man her har en helt anden tilgang til beskyttelse af fredede og truede arter i Sverige end i Danmark, siger Bo Håkansson, seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning fra Danmarks Naturfredningsforening.

Bedre udnyttelse af strafferammen for at dræbe fredede dyr

Fredag den 28. september blev den 66-årige mand, der skød og dræbte en ulv sidste år, dømt. Han blev idømt 40 dages betinget fængsel, og hans jagttegn blev inddraget i to år.

Strafferammen for at overtræde jagtloven og nedskyde et fredet dyr er op til to års fængsel og en fratagelse af jagttegnet - for altid.

- Vi spørger os selv, hvad der så egentlig skal til for at miste jagttegnet permanent i Danmark? Når man med fuldt overlæg skyder et totalfredet dyr i ond tro, der ikke er en trussel mod en, så mener vi, at strafferammen i højere grad skulle være udnyttet.

Stort set risikofrit at overtræde lovgivningen

I dag menes der at være en enkelt ulvefamilie plus et par enlige ulve i Danmark. Men forskerne konkluderer, at en håndfuld ulve er døde i Danmark uden yderligere spor.

Det er så mange, at det giver anledning til at frygte, at ulve dræbes. I Sverige har man set lignende sager, hvor ulve "forsvinder". Her frygter man, at der er tale om decideret systematiske drab på ulve.

- Der har jo i Danmark også været sager om nedskydning af ørne, brug af ulovlige fælder og udlægning af gift ved vandhuller. Fælles for samtlige disse sager er, at de blev opdaget ved et tilfælde, siger Bo Håkansson og tilføjer:

- Vi ved jo slet ikke, hvor stort omfanget af ulovligheder er i Danmark. Det handler ikke kun om ulv, men også om andre arter. Når der ikke er ressourcer til hverken stikprøvekontroller eller at efterforske mulige overtrædelser af jagtloven, så er det jo stort set risikofrit at overtræde lovgivningen.

Det her handler absolut ikke om at være ude med riven efter jægerne, siger Bo Håkansson:

- Tværtimod! Langt de fleste jægere har respekt for lovgivningen. Men de brodne kar, der sætter sig over loven, skal miste jagttegnet. Det vil være til gavn for både de vilde dyr og respekten for jagerstanden generelt.

Overtrædelser tages ikke alvorligt

Såfremt man ved et tilfælde opdager, at der er sket en overtrædelse af loven, tages det langtfra altid alvorligt.

Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening nævner to eksempler:

- Jeg fik for nogle år siden tilsendt et opslag fra Facebook, hvor en navngiven person skriver, at han ved, at der er skudt to ulve, fordi hans ven havde skudt den ene. Derfor bad vi Politiet om at gå ind i sagen. Efter måneder og flere rykkere fik jeg en mail fra Politiet om, at de havde talt med den pågældende og ikke foretog sig videre.

- Jeg fik tilsendt et opslag fra Facebook, hvor en mand oplyser at have ”smadret en ræv med en økse, mens den hvæsede og spruttede”. Vi bad derfor miljøministeriet, der fører tilsyn med lovens overholdelse, om at gå ind i sagen. De svarede, at der var tale om en klar overtrædelse af jagtloven, men at de ikke ville foretage sig yderligere.

- Vi hører tit, at det er unødvendigt med stikprøver og specialiserede efterforskere, fordi der er så få sager om overtrædelser. Men det er jo netop fordi, at der ikke tages stikprøver og laves efterforskning, at man kan have et billede af, at der er få sager.

DN foreslår en bedre beskyttelse af vilde dyr i Danmark

I følge Danmarks Naturfredningsforening skal vilde dyr, herunder fredede og truede dyr, beskyttes langt bedre i praksis. I dag er arterne reelt kun beskyttede på papiret.

Overtrædelser af jagtloven generelt skal tages langt mere alvorligt. Foreningen foreslår, at:

 • Danmark skal have efterforskere, der er specialiseret i at efterforske sager om overtrædelser af jagtloven og naturbeskyttelsesloven, som det kendes fra lande omkring os.
 • Strafferammen for at slå et fredet dyr ihjel skal udnyttes bedre ved grove overtrædelser. Man skal f.eks. fratages sit jagttegn for bestandigt, hvis man med fuldt overlæg skader eller dræber et fredet eller truet dyr.
 • Risikoen for, at overtrædelser opdages er alt for lille. Myndighederne bør foretage systematiske stikprøvetilsyn, så der er en reel risiko for at blive opdaget hvis man bruger ulovlige fælder, lægger gift ud eller på anden vis bevidst og målrettet overtræder lovgivningen.

Ulvegruppen bliver genetableret

I den nærmeste fremtid bliver den såkaldte Ulvegruppe genetableret under Vildtforvaltningsrådet.

Gruppen skal revidere forvaltningsplanen for ulve i Danmark med det primære formål at reducere risikoen for angreb på husdyr langt mere end i dag.

Danmarks Naturfredningsforening vil arbejde for disse forbedringer:

 • Der er endnu ikke konstateret angreb inden for fungerende ulvesikret hegning. Ordningen er derfor fuldkommen central i forhold til at afværge angreb på husdyr. Ordningen skal derfor styrkes og udvides.
 • Det skal være nemmere og hurtigere at få støtte til hegning og vogterhunde
 • Steder, hvor ulvene yngler, skal beskyttes. Der skal være ”spilleregler” for færdsel i nærheden af ulves konkrete ynglelokalitet, så både rekreative aktiviteter og ulve kan være i et område.
 • Lokalbefolkningens frygt for ulve i nærområdet skal tages langt mere alvorligt. Dialog og videndeling har både i udlandet og Danmark medvirket til at reducere frygt og skabe en større forståelse mellem lokale beboere og myndigheder. Dialog med lokale og myndigheder skal derfor styrkes.
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 27 51 57