Nu bliver det billigere for flere landmænd at få ulvesikre hegn, der kan forhindre angreb på husdyr. Regeringen øger nemlig tilskuddet til hegnene fra 80 til 100 procent og udvider området, hvor det er muligt at søge tilskud.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig indfører regeringen vogterhunde, som man i Tyskland har erfaring med at bruge til at skræmme ulve væk.

De nye initiativer møder ros fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Der er evidens for, at har man hegnet sin dyrebesætning ind bag et ulvesikret hegn, så kommer der nul ulveangreb. Derfor ser vi også gerne, at der blev udpeget flere områder til at være ulvezoner, så landmændene kan være på forkant og har mulighed for at hegne deres dyr inde, før det første angreb sker, siger hun.

Læs mere: Derfor er der plads til ulven i Danmark

Uhørt at søge om mere fleksibel regulering

Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet er der fem voksne ulve og seks hvalpe i Danmark. Ifølge miljøminister Lea wermelin er det for mange.

I samme omgang, som hun præsenterer de nye initiativer, fortæller hun nemlig også, at Danmark har været medunderskriver på en forespørgsel til EU-kommissionen om at gøre regler om nedskydning af ulve mere fleksible.

Lige nu er det tilladt at skyde såkaldte problemulve, der afviger fra den normale adfærd i naturen som for eksempel ved ikke at udvise naturlig skyhed over for mennesker eller angribe husdyr trods hegning.

Læs mere om ulve i Danmark

Maria Reumert Gjerding er uenig med Lea Wermelin i, at der er brug for mere regulering eller mere fleksibel regulering af ulven:

- Ulven er kommet til Danmark, fordi der er plads til den her, og fordi der er føde til den her. Hvis man regulerer ulvene, vil de bare komme igen. Ulven hører hjemme i Danmark, siger hun.

- Der er allerede mulighed for at regulere problemulve, og vi skal hellere bruge kræfterne på at sikre en fredelig sameksistens. Selvfølgelig skal landmænd kunne have deres dyr på græs, uden at de bliver angrebet af ulve, men det kan jo også lade sig gøre med ulvehegn eller vogterhunde.

Aldrig sket angreb inden for ulvesikre hegn

Ulvesikre hegn er strømførende med minimum 4.500 volt med nederste eltråd som udgangspunkt 20 cm over jorden og øverste eltråd minimum 110 cm over jorden.

Der er i dag 36 km ulvesikret hegn i Danmark, hvoraf Naturstyrelsen ejer ca. 25 km, mens syv private husdyrholdere tilsammen ejer de resterende 11 km.

Der er aldrig dokumenteret ulveangreb inden for disse hegn.

Ulven er en god naturforvalter

Udover at ulven er fredet, er der flere gode grunde til at have ulve i Danmark. De er dygtige naturforvaltere i forhold til krondyr og rådyr. De tager de svageste og sørger dermed for at holde bestandene af disse arter sunde.

Jægerne tager i sagens natur de sunde og største, så der er brug for ulven, og den lukker et ”hul” i den danske natur, som ikke har haft store rovdyr i 200 år.

Ulve forsvinder i Danmark

  • Forskere vurderer pr. 2019 at syv ulve er ”forsvundet” i Danmark og må anses for døde.
  • Statistisk set er det mange døde og forsvundne ulve på kort tid og derfor er anledning til at frygte omfattende ulovlige drab på ulve.
  • Danmarks Naturfredningsforening ønsker kraftigt at opfordre til at man skelner mellem jægerstanden som sådan, der tager afstand fra brud på jagtloven.

Vil du støtte ulvene i Danmark?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en accept af ulven i Danmark og for konstruktivt at løse de konflikter, som tilbagekomsten af ulve skaber. Når du støtter Danmarks Naturfredningsforening, støtter du samtidig vores arbejde for ulvene.