Da dykker Allan Frank Nielsen dykkede på Vrag ud for Als i starten af oktober, blev han mødt af et syn under overfladen, som han aldrig har set magen før.

- Jeg har foretaget mange dyk i de danske farvande, og jeg har set lidt af hvert, men det syn, der mødte mig på turen ud for Als slog alle rekorder. Det var dybt skræmmende og trist, siger Allan Frank Nielsen.

Sammen med sin makker dykkede han på otte forskellige Vrag ud for Als. På seks af dem var hele havbunden død.

- Bunden var sort. Der var døde krabber, muslinger og fisk, og der var pletter af liglagen overalt på bunden.

Foto: Chibal Film

Som hvide lagener trukket henover møblerne i et tomt hus, svøbte et lag af hvide svovlbakterier flere områder på havbunden ind.

Svovlbakterierne var kommet op på havbunden på grund af manglen på ilt: Iltmangel får nemlig svovlbrinte til at trænge op til overfladen på bunden, og det lever bakterierne af at omsætte.

- Svovlbrinte er meget giftigt, og når det trænger op i vandet dør fiskene. I værste fald kan manglen på ilt føre til bundvending, hvor der dannes metanbobler i havbunden, der frigives til vandet. Det får ilten til at forsvinde med det samme, og det er den mest alvorlige og pludselige fiskedød, man kan tænke sig, forklarer Henning Mørk Jørgensen, der er havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Hjælp havet på et minut

Ifølge FN og EU skal minimum 30 procent af havet beskyttes, hvis vi vil vende naturens tilbagegang.

Hjælp livet i havet i dag - det tager et minut at skrive under og bekræfte din underskrift.

Drømmen om store havoplevelser

Allan Frank Nielsen er passioneret dykker og elsker eventyrene under havoverfladen. Han er bosiddende midt på Djursland og er aktiv i en af de lokale dykkerklubber i Ebeltoft, Dykkergruppen Ebeltoft. Der dykkes meget ved Sjællands rev, Grenå og Anholdt og så er der udflugter til f.eks. Als og Langelang samt nogle ture til Vesterhavet.

- Havet er en anden verden, og jeg er meget fascineret af livet under vandet. Den fascination er stadig ikke døet ud, selvom jeg har dykket i over 30 år.

Men ifølge Allan Frank Nielsen behandler vi ikke altid havet særlig godt. Og det får direkte konsekvenser for livet i havet og for den fantastiske oplevelse, det ellers kan være at udforske livet under overfladen.

- Hvis havets tilstand var tydeligt på land og store områder døde, hvor alle træer gik ud og fuglene stoppede med at synge, ville der være et ramaskrig. Men hvad der er ude af øje er ude af sind, siger Allan Frank Nielsen.

Læs også: Genopretning af stenrev fik antallet af torsk til at eksplodere

Foto: Henrik Hansen
Hvis havets tilstand var tydeligt på land og store områder døde, hvor alle træer gik ud og fuglene stoppede med at synge, ville der være et ramaskrig. - Allan Frank Nielsen, dykker.

Allan Frank Nielsen tænker tilbage på 1988, hvor han startede med at dykke. Dengang så det heller ikke for godt ud, men:

- Jeg oplevede, at det gik stille og roligt fremad for naturen i havet efter vandmiljøplanerne og vandrammedirektivet. De hjalp faktisk. Vandet blev klarere og livet og biodiversiteten blev øget i takt med, at planerne begyndte at virke. Havmiljømæssigt kom der mere liv og sigtbarheden var forbedret. Men i de seneste tre år er havmiljøet blevet synligt værre igen, og det bekymrer mig.

Læs mere om vandrammedirektivet

Iltsvind er et stigende problem for havnaturen

I år er iltsvindet i de indre danske farvande så udbredt, at det er tæt på det højeste niveau i 20 år. Det viser en rapport fra Aarhus Universitet.

Årsagerne til iltsvindet, som lokalt har skabt fiskedød og liglagen bl.a. ved vragene ud for Als, hvor Allan Frank Nielsen dykkede tidligt i oktober, er mange:

- Der bliver generelt tilført alt for meget kvælstof til havet fra især landbruget. Derudover er der udledninger i form af spildevand og fra havbrug, hvor fiskeekskrementer og medicinrester forurener havet. Dertil skal lægges klimaforandringer, der har ført til varmere havvand. Og så er der udsving i vejret henover sommeren, der kan have stor betydning for, hvor slemt iltsvindet bliver, forklarer Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om iltsvind

Efter dykket på vragene ud for Als steg Allan Frank Nielsen op i båden igen sammen med sin makker. Udover at være chokerede over døden i havet, lugtede de begge voldsomt af kloak.

- Det er desværre ikke første gang, at vi har oplevet at lugte på den måde. Det er svovlbrinten, der lugter. Heldigvis er vi pakket godt ind i tørdragter, når vi svømmer dernede, men når vi kommer op igen er stanken der med det samme.

Skriv under og kæmp for gode naturoplevelser i havet

Lige nu er regeringen i gang med at planlægge, hvordan de danske farvande skal udnyttes i de kommende ti år. I følge FN og EU skal vi beskytte mindst 30 procent af havene for at hjælpe naturen tilbage på sporet.

Du kan være med til at påvirke de aktuelle forhandlinger om en dansk Havplan. Det er nu, at kampen for havet skal kæmpes.

Skriv under og støt op om vores krav om, at 30 procent af de danske farvande skal beskyttes således, at naturens interesser sættes først!

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35