Kort før jul sagde miljøminister Magnus Heunicke, at det var slut med at importere forurenet spildevand fra den norske olieindustri til Danmark.

- Transporten med norsk oliespildevand stopper. Og det stopper fra og med i går, lød det ifølge DR fra miljøministeren dengang til et pressemøde.

Ministerens udtalelser kom efter, at hans egen Miljøstyrelse havde frataget virksomheden IWS (tidligere RGS Nordic) to importtilladelser til at sejle giftigt oliespildevand fra Norge til Danmark.

Men nu viser det sig, at importen af det udenlandske industrispildevand alligevel kan fortsætte. Virksomheden IWS har nemlig fire andre importtilladelser, som ikke bliver stoppet, fremgår det af dokumenter, som DR har fået aktindsigt i.

- Det er dybt fortvivlende, at forureningen med norsk oliespildevand bare kan blive ved. Det danske hav er i dyb krise og kan ikke klare at være skraldespand for giftigt industrispildevand fra andre lande, lyder det fra souschef i Danmarks Naturfredningsforenings faglige og politiske afdeling, Ida Marxen Søndergaard.

- Miljøministeren bør arbejde på at få stoppet de fire importtilladelser, der fortsat gælder, og sørge for at alle huller for en fortsat import nu bliver lukket.

Hjælp os med at beskytte vores sårbare hav!

Vi arbejder for at sikre et sundt havmiljø og for at beskytte de dyr og planter, som har hjemme i havet.

Vil du være med i kampen for at beskytte Danmarks havnatur?

Mange års forurening med giftig kemi fra den norske olieindustri

Gennem mere end 20 år er millioner af tons giftigt oliespildevand blevet sejlet med tankskibe fra Norge til virksomheden IWS' renseanlæg på Stigsnæs ved Skælskør. Her er det efter behandling blevet lukket ud i det lille farvand Agersø Sund, selvom spildevandet fortsat var stærkt forurenet med bl.a. tjærestoffer og andet giftig kemi.

Den transport skulle altså være stoppet i december 2023, da Miljøstyrelsen traf en afgørelse om, at der i to importtilladelser var tale om import med henblik på “bortskaffelse” af spildevand fra den norske olieindustri og ikke “nyttiggørelse”, som virksomheden IWS ellers påstod.

Læs også: Sådan ender norsk olie-spildevand i dansk hav

Men dokumenter fra bl.a. det norske Miljødirektorat viser ifølge DR, at IWS fortsat har flere aktive importtilladelser, hvor en af importtilladelserne for eksempel giver firmaet mulighed for at sejle op til 30 skibsladninger med i alt 30.000 tons forurenet oliespildevand fra Norge til Danmark til behandling og herefter udledning i Agersø Sund.

Fra den lille ø Agersø i det sydlige Storebælt kan man følge med, når tankskibene fra Norge lægger til ved Stigsnæs og pumper oliespildevandet ind på virksomheden IWS's anlæg.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri

Ingen planer om at stoppe import af oliespildevand

De fire importtilladelser er der ingen planer om at trække tilbage, bekræfter miljøminister Magnus Heunicke, der nu har bedt Miljøstyrelsen forklare, hvorfor man vurderede, at IWS' øvrige importtilladelser ikke skulle stoppes, dvs. at de blev vurderet som lovlige.

Men ud over de fire tilladelser, som IWS stadig har til at importere spildevand fra den norske olieindustri, står Miljøstyrelsen over for at skulle vurdere, om den derudover skal udstede flere nye importtilladelser.

Styrelsen skal nemlig den kommende tid tage stilling til i alt 15 nye ansøgninger om import af spildevand med over 20 procent olie i fra forskellige virksomheder.

Læs også: Stædige øboere afslørede olieforurening: Vi blev kaldt sabotører

DN: Stop for al import af olieaffald

Ifølge DN’s Ida Marxen Søndergaard bør miljøministeren ikke bare bede Miljøstyrelsen om en forklaring, men lægge sig i selen for at få stoppet de fire tilbageværende importtilladelser og alle andre tilladelser til at importere og udlede udenlandsk oliespildevand, der risikerer at forurene vores sårbare danske hav. For det er indlysende forkert, lyder det.

- Havnaturen i Danmark er i forvejen under et hårdt pres fra bl.a. landbrugets kvælstofforurening og et intensivt fiskeri med bundslæbende redskaber. Vores fiskebestande er reduceret kraftigt bl.a. i Agersø Sund, hvor udledningen af norsk oliespildevand har stået på i flere årtier, siger hun.

- Vi skal minimere de presfaktorer, der er med til at ødelægge dansk hav. Bl.a. importen og udledningen af udenlandsk industrispildevand. Det bør stoppes helt og aldeles nu.