Siden 1997 er millioner af liter forurenet spildevand blevet hældt ud i Agersø Sund, der ligger ud for Skælskør nogle få kilometer syd for Storebæltsbroen.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at få stoppet udledningen af det miljøfarlige spildevand.

Du kan få et hurtigt overblik over sagen i denne video eller i teksten nedenfor:

Stop giftigt spildevand i havet!

Agersø Sund er desværre blot ét af mange steder i Danmark, hvor den sårbare havnatur bruges som losseplads for giftigt spildevand.

Vi kæmper for at stoppe det nu! Og du kan hjælpe os.

Hvor stammer det forurenede spildevand fra?

Langt det meste af spildevandet stammer fra industriområdet Mongstad, der ligger en times kørsel nord for Bergen i Norge.

Det er her, at det norske olieselskab Eqinuor (det tidligere Statoil) har sit største raffinaderi, og der er også andre mindre olieselskaber i området.

Når olien raffineres, opstår der industrispildevand, der er fyldt med miljøskadelige stoffer som tungmetaller, tjærestoffer og det meget sundhedsskadelige stof PFOS.

Men hvorfor ender det norske spildevand i Danmark?

Det er dyrt og besværligt at håndtere det miljøskadelige oliespildevand, og de norske miljømyndigheder har i årtier påstået, at Norge ikke selv er i stand til at skaffe olieindustriaffaldet af vejen.

Til gengæld vil den danske industriaffaldsvirksomhed RGS Nordic gerne tage imod spildevandet mod betaling.

Derfor er millioner af liter norsk oliespildevand blevet sejlet fra Norge til RGS Nordics anlæg i Danmark i løbet af de seneste 25 år.

Hvad sker der med spildevandet, når det kommer til Danmark?

Spildevandet fra Norge bliver behandlet på RGS Nordics anlæg, der ligger ved Stigsnæs ud for Agersø Sund.

Ifølge RGS Nordic kan omkring 3,5 procent af oliespildvandet nyttiggøres. Det vil sige, at man kan genanvende lidt af den olie, som stadig er tilbage i det forurenede spildevand.

Langt størstedelen af spildevandet – 96,5 procent – bliver blot behandlet ved at forsøge at fjerne så mange miljøskadelige stoffer som muligt. Derefter bliver det behandlede spildevand pumpet direkte ud i havet ved Storebælt.

Læs mere: Derfor skal vi stoppe giftigt spildevand i havet

Hvor forurenet er det behandlede spildevand, når det hældes ud i Storebælt?

Der er store mængder miljø- og sundhedsskadelige stoffer i det behandlede spildevand, der bliver pumpet ud i havet. Det har Zetland lavet en artikel om, og her er nogle eksempler på dokumentationen:

  • I 2021 udgav Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet en rapport, der konkluderede, at RGS Nordics udledning af miljøskadelige stoffer som kviksølv, nikkel og tjærestoffer er blandt ”de højest udledte koncentrationsniveauer i Danmark”. Og at disse udledninger kan have forårsaget kronisk og akut skade på havmiljøet.

  • I 2022 blev der lavet et udkast til en ny miljøgodkendelse, hvor det fremgår, at 17 ud af 24 miljøskadelige stoffer, som RGS Nordics anlæg behandler, overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier, inden de hældes ud i Agersø Sund. Det gælder blandt andet PFOS, kviksølv og Nikkel. Du kan se en liste over alle stofferne i denne artikel fra Ingeniøren.

Gunnar Nielsen er en af de lokale, der med egne øjne har oplevet, hvordan havnaturen i Agersø Sund er blevet kraftigt forringet de seneste årtier. I denne artikel kan du læse, hvordan han oplever, at havet stort set er dødt nu.

Er det lovligt at hælde så forurenet spildevand ud i dansk hav?

Indtil videre har RGS Nordic fået de nødvendige tilladelser fra både Miljøstyrelsen og Slagelse Kommune til at importere det norske oliespildevand og hælde det ud i Storebælt efter behandling.

Men på det seneste er der opstået tvivl om, hvorvidt det er lovligt.

For nylig afslørede DR, at statens advokat – Kammeradvokaten - flere gange siden 2021 har advaret Miljøstyrelsen om, at tilladelserne kan være i strid med lovgivningen.

Du kan læse mere om, hvorfor flere eksperter mener, at Miljøstyrelsens vejledninger er ulovlige i denne artikel fra DR.

Hvad sker der nu i sagen?

Slagelse Kommune skulle i januar have taget stilling til, om RGS Nordic fortsat må få tilladelse til at udlede det forurenede spildevand i Storebælt. Men behandlingen af sagen er nu blevet udskudt, og kommunen har sat gang i en advokatundersøgelse af sagen.

Samtidig er miljøminister Magnus Heunicke blevet kaldt i samråd om sagen. Samrådet finder sted i februar, og flere partier (Enhedslisten, SF og Alternativet) har allerede krævet, at udledningen af det miljøfarlige spildevand bliver stoppet.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig

Hjælp os med at beskytte vores hav!