Torsk og sild er blandt danskernes foretrukne spisefisk, men hvis vi vil kunne nyde dem i fremtiden, er vi nødt til at holde inde med fiskeriet af dem nu. I hvert fald i Østersøen.

Det er kort sagt konklusionen på Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) årlige rådgivning omkring fiskekvoter i Østersøen.

Og hvor grelt står det så til? Desværre er svaret: Meget grelt. For eksempel er sildebestanden i den vestlige del af Østersøen gået ca. 80 % tilbage siden 1991.

- Det er et dramatisk fald. Den vestlige sild i Østersøen ligger nu langt under det niveau, som forskerne anbefaler som bæredygtigt, siger havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Cathrine Pedersen Schirmer.

Sild og torsk i drastisk tilbagegang

Bestanden af torsk i den østlige del af Østersøen er også gået væsentligt tilbage og er en bestand i krise. Bestanden er reduceret med 86 % fra 1980 til i dag, og er en af de mindste i 70 år.

Læs også: Vores sårbare natur i havet har det elendigt

I slutningen af juli 2019 lukkede EU-Kommissionen som hasteforanstaltning torskefiskeriet i dele af Østersøen på grund af en katastrofal situation for den østlige torskebestand. I år rådgiver Havundersøgelsesrådet endnu en gang til en 0-kvote, og det er tredje år i træk.

Desværre advarer forskerne nu også om yderligere bestande i nedgang. Den centrale sildebestand er overfisket og forskere anbefaler en reduktion af kvoter på mindst 36% i forhold til sidste års rådgivning, hvis bestanden skal vokse sig sund igen.

EU’s Fiskeriministre har før ignoreret forskernes anbefalinger

Hvordan fiskekvoterne i Østersøen skal se ud næste år, fastsættes ved Ministerrådsmøde i oktober af EU’s fiskeriministre.

Læs også: Fiskekvoter for 2021 er en blandet landhandel

Under sidste års forhandlinger endte fiskeriministrene med at sætte kvoten for torsk i den østlige Østersø på 595 ton (kun ved bifangst) og for sild i den vestlige Østersø på 1575 ton. Det skete til trods for, at Havundersøgelsesrådet også dengang anbefalede nul-kvoter for begge bestande.

- Havundersøgelsesrådet (ICES) har gennem flere år opfordret til et stop for fiskeriet af for eksempel den vestlige sild, men det er blevet ignoreret af fiskeriministrene gang på gang. Det er ikke godt nok, og vi opfordrer Danmark til at sikre, at fangstkvoterne bliver lagt på eller under de niveauer, som ICES anbefaler, og dermed sikrer, at der ikke overfiskes, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Der skal fiskes markant mindre i Østersøen

Østersøen er i en dårlig økologisk tilstand og er presset fra flere sider, blandt andet af iltsvind, forurening, klimaændringer, overfiskeri og fiskeri med bundslæbende redskaber. Derudover er størstedelen af for eksempel torskene inficeret med leverorm, som fører til leversygdomme og hæmmet vækst.

- Bestandene i Østersøen er er påvirket af flere faktorer, men fiskeri er en faktor, vi direkte kan regulere og fastsætte på et bæredygtigt niveau og dermed sikre, at vi ikke presser fiskebestandene yderligere ved at overfiske, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Danmark er ifølge den fælles EU-fiskeripolitik forpligtet til at genoprette fiskebestandene og sikre, at bestandene udnyttes på bæredygtigt niveau.

Hop i havet den 22. august

  • Søndag den 22. august sker den landsdækkende begivenhed 'Hop i havet', hvor tusindvis af danskere hopper i havet for havets skyld.
  • Der er over 90 arrangementer med sjove og spændende måder at sætte fokus på vores vidunderlige havnatur.
  • Vær med til at hoppe i havet og vær en af de tusindvis af danskere, der markerer, at havet skal beskyttes langt bedre. Jo flere vi samles, jo støre et opråb kan vi sende til politikerne!

Torskebestande risikerer kollaps

  • I danske farvande har vi for eksempel torskebestande i Nordsøen, Kattegat, den vestlig Østersø og den østlig Østersø. Alle disse bestande er p.t. på historisk lave niveauer.
  • Lokale bestande kan derfor risikere at kollapse på grund af for eksempel overfiskeri.
  • Et kollaps betyder, at der er så få fisk tilbage, at bestanden ikke kan genetablere sig selv til sunde niveauer og derfor på sigt risikerer at forsvinde.
alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik

- Danmark har en ambition om at gå foran i den grønne omstilling. Den grønne omstilling skal også foregå på havet, hvis vi vil stoppe biodiversitetskrisen og sikre en bæredygtige fremtid for vores fiskebestande og fiskere, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Hop i havet den 22. august og send et signal til politikerne

Søndag den 22. august sker den landsdækkende begivenhed 'Hop i havet', hvor tusindvis af danskere hopper i havet for havets skyld. Der er over 80 arrangementer med sjove og spændende måder at sætte fokus på vores vidunderlige havnatur.

Læs også: Vær med, når vi hopper i havet for bedre havbeskyttelse

Vær med til at hoppe i havet og vær en af de tusindvis af danskere, der markerer, at havet skal beskyttes langt bedre. Jo flere vi samles, jo støre et opråb kan vi sende til politikerne!