Siden 2004 har svampemidlet cyazofamid været brugt på kartofler og løg i Danmark med Miljøstyrelsens tilladelse. Men nu har Miljøstyrelsen valgt at forbyde svampegiften.

Forbuddet kommer efter, at der er fundet kritiske nedbrydningsstoffer fra det hyppigt anvendte pesticid i grundvandet i en ny rapport fra GEUS og Århus Universitet.

Prøverne fra varslingssystemet for pecticider – et testsystem der tester om pesticider går i grundvandet - viser, at cyazofamid omdannes til nedbrydningsproduktet DMS og DMSA, som går i grundvandet i for høje koncentrationer.

Tidligere har der været stor fokus på DMS, fordi stoffet har været fundet i stort omfang i drikkevandsboringer, og det kan nedbrydes til kræftfremkaldende stoffer ved iltning.

Indtil nu har det været antagelsen, at det primært stammede fra svampemidlet tolylfluanid, der blev trukket fra det danske marked i 2007. Det er især blevet brugt til at bekæmpe svampesygdomme i frugt, bær og tomater og til træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling.

Læs mere: Svampegift fundet i hver tredje drikkevandsboring

Men nu viser de nye test altså, at DMS også kommer fra cyazofamid. Og Miljøstyrelsen vurderer, at der i områder med kartoffelproduktion vil være en risiko for, at man i fremtiden finder DMS i grundvandet.

Udstiller problemer ved drikkevandsbeskyttelse

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding er glad for, at Miljøstyrelsen nu endelig forbyder svampegiften.

Men samtidig understreger hun, at de nye resultater udstiller problemerne omkring den måde, drikkevandet i dag beskyttes imod sprøjtegifte.

- Det her er et eksempel på, at det pludselig viser sig, at der er problemer med stoffer, som er godkendte til brug i dag. I knap 20 år har det danske godkendelsessystem konkluderet, at cyazofamid var sikkert at bruge. Det viser sig at være forkert - det går i grundvandet, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Vi ved, at man løbende finder ud af nye ting og bliver klogere omkring risikoen ved de her stoffer. Derfor er det nødvendigt, at vi beskytter vores drikkevand bedre. Vi bliver nødt til at erkende, at godkendelses-systemet ikke er sikkert, og at vi slet ikke ved nok om de pesticider, som er godkendte i dag. Det er simpelthen ikke godt nok.

Læs mere: Bekymrende fund af svampegift i grundvandet

Løsningen er grundvandsparker

Derfor har Danmark Naturfredningsforening sammen med brancheorganisationerne Danske Vandværker og DANVA foreslået, at der laves et generelt forbud imod sprøjtegift, der hvor drikkevandet dannes.

De sårbare indvindingsområder udgør omkring 200.000 hektar, og det fælles forslag går ud på, at man her opretter sprøjtefri grundvandsparker.

- Vandselskaberne kæmper for at holde rester af tilladte og forbudte pesticider ude og sikre danskerne rent drikkevand i hanerne. Vi vil gerne opfordre til, at politikerne får drikkevandet beskyttet en gang for alle, siger Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker.

- Svampemidlet cyazofamid har været godkendt i 20 år, og at vi først nu finder det understreger, hvorfor grundvandsparker er vejen frem, hvis vi for alvor vil holde vores grundvand fri for sprøjtemidler.

Også Danmarks Naturfredningsforening mener, at oprettelse af sprøjtefri grundvandsparker er vejen frem til at sikre rent drikkevand til kommende generationer.

- De sprøjtefri grundvandsparker kan sikre, at vi ikke havner i en situation som denne sag, hvor der bruges godkendte midler, som senere viser sig at være problematiske. Vi skal ikke tillade, at man sprøjter oven på de områder i Danmark, hvor drikkevandet dannes i dag, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Tjek din kommune - så ofte er der rester af pesticid i drikkevandsboringer

Fakta: Fund af svampegift i grundvandet

  • En ny rapport, som er udarbejdet af GEUS og Aarhus Universitet, viser, at pesticidrester fra det hyppigt anvendte sprøjtemiddel cyazofamid går i grundvandet.
  • Opdagelsen er gjort på de statslige testmarker (såkaldte VAP-marker) efter, at GEUS tidligere har meddelt Miljøstyrelsen, at der er risiko for, at cyazofamid omdannes til DMS.
  • Foruden DMS omdannes cyazofamid også til DMSA. Testene viser, at DMS er ret udbredt, og at det maksimalt bliver målt til en koncentration på 0,44 mikrogram per liter, mens DMSA bliver målt op til 0,78.
  • Begge er væsentligt over kravet til drikkevand og grundvand på maksimalt 0,1 mikrogram per liter.

Kilde: Miljøstyrelsen

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Hjælp os med at beskytte vores drikkevand!