Det kom som et lyn fra et klar himmel, da massiv fiskedød i sommers ramte Filsø ved Varde i Vestjylland. Tonsvis af gedder, brasen og andre fisk lå døde i vandet og langs søens bredder, og naturen i den spektakulære sø blev banket mange år tilbage.

Nu slår en ny rapport fra Københavns Universitet fast, at den massive fiskedød skyldtes en betydelig mængde organisk stof fra omkringliggende arealer, som pludselig med kraftig regn er blev skyllet ud i søen, og forårsagede massivt iltsvind og deraf katastrofal fiskedød.

Rapporten konkluderer, at det organiske materiale kom fra det drænede opland, hvor størstedelen af arealet er landbrug.

Landbrug og Fødevarer var efterfølgende ude med en pressemeddelelse, hvor næstformand Lars Hvidtfelt hævder, at rapporten frifinder landbruget for at være årsag til fiskedøden.

Kom fra drænede landbrugsarealer

Landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lisbet Ogstrup, har svært ved at se, hvordan Landbrug og Fødevarer kan nå frem til den konklusion på baggrund af rapportens indhold.

- KU konkluderer, at iltsvindet skyldes organisk materiale, der er er kommet fra det drænede opland til søen. Størstedelen af søens opland er landbrug. Med andre ord er der meget stor sandsynlighed for, at det organiske materiale, som er endt i søen og skabt det omfattende iltsvind, især kommer fra de omkringliggende drænede landbrugsarealer, siger Lisbet Ogstrup.

Hun mener ikke, at fiskedøden var indtruffet, hvis ikke der netop havde været et kraftigt drænet opland med landbrugsarealer:

- Hvis oplandet til Filsø ikke havde været kraftigt drænet landbrugsareal, så havde det omfattende iltsvind næppe fundet sted, siger Lisbet Ogstrup.

Uklarhed om organisk stof

Men selvom rapporten slår fast, at det organiske materiale fra det kraftigt drænede opland var skyld i fiskedøden, så bliver der ikke klarlagt, hvilke typer af organisk stof, der var tale om.

- Vi ved ikke, hvilke typer af organisk stof, der var tale om. Så det er reelt uden noget belæg, når Landbrug og Fødevarer går ud og konkluderer, at det var blade og ekskrementer fra fugle, siger Lisbet Ogstrup.

Hun understreger samtidig, at KU konkluderer, at der var tale om en stor ophobning af organisk stof, som udtømmes hurtigt i søen. Og da fiskedøden indtraf hurtigt, tyder det på, at der må være tale om let omsætteligt organisk stof.

- Typisk er naturlig organisk materiale som blade langsomt omsætteligt, mens nærringstoffer fra landbruget – i form af eksempelvis gylle – er utrolig hurtigt omsætteligt i en sø. Men det er som sagt stadig uklart, hvilke organiske stoffer, der reelt var tale om, siger Lisbet Ogstrup.

Forhindre lignende katastrofer i fremtiden

Lisbet Ogstrup understreger, at hele episoden omkring Filsø er et wake-upcall til politikerne, om,at sætte ind med foranstaltninger, så lignende ikke sker i fremtiden.

- Når man har værdifulde naturområder som for eksempel Filsø, som er direkte omgivet af kraftigt drænede landbrugsarealer, så har man reelt en tikkende bombe, der med fremtidens klimaforandringer vil være endnu mere risikabel. Derfor er det oplagt, at regeringen med en ny klimaplan, en ny vandløbslov og en ny og målrettet regulering af landbruget tager opgaven på sig, og tænker natur med ind i løsningerne, siger Lisbet Ogstrup og fortsætter;

-Der vil være gevinster for alle – både natur, klima, befolkning og landbruget – hvis vi i højere grad lader de her oplande til søer og vandløb fungere naturligt. De vil kunne fungere som store svampe, der kan holde på vandet, så nedbør ikke fosser mod byerne, og de vil kunne binde organisk materiale og kvælstof, der i dag suser frit gennem drænene.

FAKTA: DET STÅR DER I RAPPORTEN

  • Rapporten er udarbejdet på Københavns Universitet

  • I en pressemeddelelse slår lektor ph.d. Theis Kragh på Ferskvandsbiologisk Laboratorium fast, at "ltsvindet i Filsøs Søndersø er opstået som et samspil af klimatiske faktorer med meget varmt og tørt vejr over en rekordlang periode og stor ophobning af organisk stof i et meget stort og kraftigt drænet opland med grøfter, kanaler og drænrør. Det ophobede organiske stof udtømmes pludseligt i søen efter et skybrud og giver anledning til kraftigt iltsvind i det varme vand pga. forhøjet iltforbrug til nedbrydning af det tilførte organiske stof samt marginal ilttilførsel fra luften i det stille vejr og fra fotosyntese pga. udslukning af lyset af det brunfarvede organiske stof."

  • Det fremgår endvidere, at: "Det organiske stof kan stamme fra flere mulige arealtyper i oplandet (fx. græsmarker, kornmarker, hede og skov).Det vurderes, at det organiske materiale har stået i grøfter, kanaler, drænrør og i vandmættede jorder under høje temperaturer og iltfattige forhold i det varme vejr. Det organiske materiale er derfor ikke omsat og har bygget sig op igennem længere tid, da der ikke har været regnbyger, som har kunnet skylle materialet ud."

  • Læs hele rapporten her.

Object reference not set to an instance of an object.