Marsvinet er kritisk truet i Østersøen, hvor bestanden er i reel fare for at uddø. Det er blandt andet støj, forurening og fiskeri, der truer Danmarks lille hval.

For at undgå, at marsvinet havner som bifangst i fiskernes net, bør alle statiske fiskegarn i store dele af Østersøen derfor blive udstyret med særlige alarmer, der skræmmer marsvinene væk. Desuden bør der helt stoppes for garnfiskeri i specifikke områder og perioder, der er særligt vigtige for bestanden.

Det anbefaler det internationale havundersøgelsesråd, ICES, i en ny rapport.

Hermed bakker rådet op om kravet fra en række NGO’er, der sidste sommer gik sammen om at forlange en effektiv indsats mod netop bifangst.

Læs også: Politikerne udskyder udledningen af urenset kloakvand til Øresund

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om havet

Tusind tak for tilmeldingen!

Vi har brug for at bekræfte din e-mail-adresse.

For at fuldføre abonnementsprocessen, skal du klikke på linket i e- mailen, vi lige har sendt til dig.

En enkelt bifangst kan ødelægge bestanden

Da bifangst ikke overvåges effektivt, findes der ingen aktuel opgørelse over, hvor mange marsvin der reelt ryger i fiskenettet. Men med en Østersøbestand på omkring blot 500 marsvin – heraf cirka kun 88 fødedygtige hunner – er Danmark nødt til at følge anbefalingerne, mener Danmarks Naturfredningsforening.

– Hvis blot en enkelt af de fødedygtige hunner ryger i fiskernes garn, kan det ødelægge bestandens mulighed for at overleve. Det er derfor afgørende, at anbefalingerne fra ICES bliver fulgt, hvis vi skal redde marsvinet i Østersøen fra at uddø, siger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Til sammenligning findes der omkring 42.000 marsvin i Bælthavets bestande.

Læs også: Danmarks lille hvad i Østersøen er truet

DN: Ministeren bør straks reagere

Ud over at der ikke er overvågning af bifangst i Østersøen, er der heller ingen krav om, at fiskere og andre skal rapportere bifangst af marsvin.

I rapporten peger ICES ellers netop på manglende overvågning og rapportering som alvorlige trusler mod indsatsen. Rådet opfordrer derfor til, at overvågningen af fiskeri og bifangst bliver skærpet.

Da marsvinet er fredet og beskyttet gennem EU’s habitatsdirektiv, og da Danmark dermed er forpligtet til at beskytte det, bør fiskeriminister Mogens Jensen straks skride til handling, mener Danmarks Naturfredningsforening.

– Rapporten understreger, at medlemslandene langt fra har gjort nok. Det er derfor meget glædeligt, at ICES nu kommer med meget konkrete anbefalinger, som ministeren selvfølgelig bør følge med det samme, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Læs også: EU vil sikre meget mere vild natur

Behov for langsigtet forvaltningsplan

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser samtidig en langsigtet forvaltningsplan, der kan sikre marsvinbestanden mod bifangst. Danmark har nemlig ingen konkret plan for at minimere bifangst af marsvin i alle garnfiskerier.

Hvis bestanden i Østersøen skal genoprettes, bør ministeren derfor udarbejde en langsigtet forvaltningsplan med konkrete foranstaltninger og beskyttede områder, mener foreningen.

For ti år siden udpegede Danmark 16 særlige beskyttelsesområder til marsvin – dog ikke et eneste i Østersøen, hvor marsvinet har allermest brug for hjælp.

Ungt marsvin skyllet op i Polen i 2016. Mærker omkring munden indikerer, at det har været fanget og druknet i et net. Foto: Sven Koschinski

Marsvin i Østersøen

  • Bestanden af marsvin i Østersøen er truet og fremgår af IUCN og HELCOMS liste over kritisk truede arter.
  • Det er særligt fiskeri, støj og forurening der truer marsvinet i Østersøen.
  • Ifølge det internationale havundersøgelsesråd, ICES, vil særlige alarmer i fiskegarnet kunne hindre marsvinet i at ende som bifangst. Rådet anbefaler derfor, at al statisk fiskegarn i store dele af Østersøen bliver udstyret med alarmer.
  • ICES anbefaler samtidig, at man helt stopper al garnfiskeri i et område øst for den svenske Kalmar-region, og at man i november-januar stopper garnfiskeri i et særligt område sydvest for Bornholm, da disse områder er af særlig betydning for bestandens overlevelse.
  • Hermed bakker rådet op om et krav fra en række NGO’er, der sidste sommer gik sammen om at presse på for en effektiv indsats mod netop bifangst. NGO’erne tæller blandt andet Danmarks Naturfredningsforening.
alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik