Flere tusinde ton havneslam er i år dumpet i Køge Bugt i forbindelse med anlæggelsen af den kunstige halvø Lynetteholm i København.

Trods kritik og bekymringer fra flere sider har myndighederne fastholdt, at dumpningen af havneslam ikke skader havmiljøet. Myndighederne har blandt andet henvist til projektets miljøkonsekvensrapport, hvor der står, at dumpningen af slammet ”kun vil resultere i en ubetydelig påvirkning af vandområderne”.

Men ifølge DR viser det sig nu, at den konklusion blandt andet er baseret på en 40 år gammel amerikansk forskningsartikel om næringsstoffers påvirkning af flodlejer i USA.

Amerikansk forsker kalder det manipulation

Forskningsartiklen er skrevet af amerikanske Fred Lee og Anne Lee, og de undrer sig begge over, at deres forskning bliver brugt til at konkludere noget om dumpning af havneslam.

- Vi forstår ikke, hvordan organisationen bag det her projekt har brugt vores data til at komme til den konklusion, at der ikke er nogen betydelig miljøpåvirkning, siger Fred Lee til DR.

Fred Lee fortæller, at det amerikanske studie ikke har målt på forurenet havneslam, og han kalder det derfor manipulation, hvis man overfører hans data til forholdene ved Lynetteholm.

Støt os i kampen mod dumpning af havneslam

Vi mener:

  • Dumpningen af havneslam i Øresund ud for Køge Bugt skal stoppes.
  • Der skal undersøges alternative måder at bortskaffe havneslammet. F.eks. om havneslammet kan deponeres sikkert på land eller deponeres i de sugehuller, der allerede findes i havbunden.
  • Der skal laves flere og grundigere undersøgelser af, hvor forurenet bundmaterialet egentlig er, og hvordan havneslammet kan bortskaffes uden at skade naturen - hverken på land eller i havet.

Tre danske professorer bakker op om kritik

Kritikken fra de amerikanske forskere bliver bakket op af flere danske eksperter. Karen Timmermann, der er professor ved DTU Aqua, mener ikke, at den amerikanske forskningsartikel kan bruges til at konkludere noget om dumpning af havneslam i Køge Bugt.

Og samme melding kommer fra Jacob Carstensen og Stiig Markager, der begge er professorer ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

- Det betyder, at antagelserne i miljøkonsekvensrapporten ikke holder. Der er tale om en mistolkning af de amerikanske studier, siger Jacob Carstensen til DR.

Læs også: Stop dumpningen - havet skal ikke være en losseplads

Bekymring for alger, iltsvind og dårligt havmiljø

Et af problemerne med at dumpe havneslammet i Øresund er, at slammet indeholder store mængder næringsstoffer som kvælstof og fosfor.

Når det bliver gravet op fra undergrunden og spredt i havet, så kan det medføre opblomstring af alger, iltsvind, uklart vand, dårlige forhold for fisk og planter samt en række andre negative konsekvenser.

- Det er ikke dokumenteret, at de store mængder kvælstof og fosfor ikke vil skade havmiljøet, når det bliver dumpet og spredt i et iltet miljø med stor biologisk aktivitet. Havmiljøet i de danske farvande er presset nok i forvejen, og med de gigantiske dumpninger risikerer vi at gøre det endnu værre, siger Henning Mørk Jørgensen, der er vandmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: DN kritiserer dumpning af havneslam

DN: Havet skal ikke bruges som losseplads

Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, opfordrer derfor politikerne til, at de ændrer deres beslutning.

- I Danmarks Naturfredningsforening kæmper vi for at stoppet dumpningen af havneslam i Øresund ud for Køge Bugt. I forvejen er ingen af de danske farvande vurderet til at være i god miljøtilstand. Og jeg synes, at det er skræmmende, hvis vi vælger at fortsætte med at behandle havet som en losseplads, siger Maria Reumert Gjerding.

Lige nu er dumpningen af havneslam sat på pause, da man kun gør det i de kolde måneder, fordi det er endnu mere risikabelt for havmiljøet at dumpe havneslam i de varme måneder.

Efter klager fra den svenske regering har transportminister Trine Bramsen meddelt, at hun vil undersøge, om der er bedre alternativer. Men indtil videre er planen, at dumpningen af havneslam i Køge Bugt vil blive genoptaget til oktober.

Sådan har vi forsøgt at stoppe dumpningen

Danmarks Naturfredningsforening har gennem flere år gjort opmærksom på de potentielle miljømæssige konsekvenser ved dumpningen af havneslam fra Lynetteholm i Øresund:

  • Vi har klaget over projektet, blandt andet i 2019 til Planklagenævnet over miljøvurderingen lavet af den forrige regering. Der er klaget over miljørapportens metode, kvalitet og detaljeringsniveau. Der afventes fortsat en afgørelse her.
  • Vi har klaget til EU’s borgerklageudvalg om Lynetteholmen i 2021.
  • I februar 2021 kom vi med en officiel indsigelse om dumpningen.
alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35