Nedgravede tungmetaller, udvaskede kemikalier og giftigt spildevand har i årevis forhindret danskere mange steder i landet i at bade og bruge naturen der, hvor de bor. De såkaldte generationsforureninger hjemsøger stadig tusindvis af danskere.

Men nu bliver der med finansloven afsat 630 millioner kroner til at gennemføre første fase af oprydningsarbejdet af de 10 største jordforureninger i Danmark. Det handler om jordforureninger, som er ekstraordinære både i omfang og krav til håndtering og oprydning.

De 50-60 år gamle forureninger har lukket for færden på naturområder ved eksempelvis Harboøre Tange, Kærgård Klitplantage og Grindsted. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, er meget begejstret for, at der endelig bliver taget hånd om problemet.

-Afspærrede badestrande ved Vesterhavet, forbud mod fiskeri og ”Ingen adgang” skilte i naturområder skal der nu endelig gøres op med. Rigtig mange mennesker er blevet påvirket af de her forureninger i rigtig mange år. Jeg er så glad for, at vi nu endelig kan komme i gang med at få ryddet op og genoprette nogle naturskønne områder. Det skylder vi i den grad vores børn og børnebørn, siger hun.

Flere tusinde gamle forureninger i Danmark

Danmarks Naturfredningsforening har som led i planen "Naturlig Grøn Genstart" foreslået netop oprydninger af generationsforureningerne. I mange år har foreningen kæmpet for at udbedre skaden til fordel for mennesker, dyr og miljø.

Giftforureningerne kan være mange årtier gamle. Mange er opstået, da gamle kemivirksomheder, medicinalfabrikker, imprægneringsfabrikker etc. har brugt giftige tungmetaller, gravet kemiaffald ned i jorden eller skyllet det ud i vandløb.

Flere steder har det affald medført en vedvarende forurening af jord, grundvand eller badevand, der stadig er farlig i dag. Og det er de 10 værste af de forureninger, som nu skal ryddes op. Det sker med forskellige komplicerede teknikker, hvor noget handler om at grave gammelt affald op, og andet handler om at installere anordninger, der kan omkranse forureningen og holde den på et meget lille areal.

Udover de 10 største forureninger er der i dag viden om 36.000-37.000 forurenede grunde, der er kortlagt i forskellig grad. Nogle af disse forureninger er omfattende, fx en forurenet grund ved Nyborg, Lynfrosten, og en foruret grund midt i Skørping.

Læs mere om, hvordan forureningerne er opstået (Danske Regioner)

Stadig ikke sikkert at bade

Den første fase af oprydningen vil begynde nu og slutte i 2026. Men selvom der nu er håb for at få naturen tilbage, skal man ikke forvente at kunne hoppe direkte ud i badevandet lige med det første.

Ved Kærgaard Klitplantage skriver Danske Regioner, som står for handleplanen, at badeforbuddet forventes først at kunne ophæves cirka 15 år efter endt indsats.

Forureningen ved Kærgaard Klitplantage er en af de absolut værste forureninger. Over en periode på 17 år blev der dumpet 300.000 ton giftigt spildevand i klitterne ved Vesterhavet. Det var medicinalvirksomheden Grindstedværket, der brugte stranden som affaldsdepot for stoffer som kviksølv, cyanid, benzen og klorerede opløsningsmidler.

De 10 største forureninger i Danmark

  • Region Midtjylland

Høfde 42, Harborøre Tange
Cheminova gl. fabriksgrund
Cheminova nuværende fabriksgrund

  • Region Syddanmark

Kærgård Klitplantage
Den tidligere fabriksgrund i Grindsted
Himmark Strand

  • Region Hovedstaden

Lundtoftevej
Naverland
Vestergade 5
Collstropgrunden

  • Forureningerne Lundtoftevej, Naverland og Vestergade 5 udgør en risiko for grundvandet. De øvrige syv forureninger udgør en risiko for søer, badevand og vandløb.