I årevis har folketinget diskuteret et forbud mod brug af sprøjtegifte på private og offentlige arealer, hvor regeringens støttepartier og grønne organisationer har presset på for et forbud.

Nu ser det endelig ud til at blive til virkelighed med regeringens udspil til grønnere byer. En god dag for natur og drikkevand, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Da Folketinget tilbage i starten af 2020 behandlede et forslag om et forbud mod brug af sprøjtegift på private og offentlige arealer kunne regeringen ikke støtte det. Men efter at have været i tænkeboks i mere end et år er miljøminister Lea Wermelin nu klar til gennemføre et forbud. Og det vækker begejstring hos Maria Reumert Gjerding:

- Vi har som samfund en forpligtelse til at passe på vores grundvand og natur, og vi ved, at sprøjtegifte udgør en trussel. Derfor er det også det eneste rigtige, at regeringen nu vil forbyde privat og offentlig brug af sprøjtegifte. Det er jeg meget glad for.

Vigtigt skridt mangler

Et forbud mod sprøjtegift på private og offentlige arealer er et vigtigt skridt på vejen til at sikre en bedre beskyttelse af drikkevandet. Men forbuddet løser ikke hovedudfordringen med nedsivning af sprøjtegifte til grundvandet fra fx landbruget.

Derfor er det vigtigt, at et forbud ikke står alene og at regeringen og støttepartierne stadig leverer på deres løfter fra forståelsespapiret om en bedre beskyttelse af drikkevandet, påpeger Maria Reumert Gjerding.

- Til efteråret skal folketinget forhandle om en ny pesticidstrategi. Der arbejder vi for, at forbuddet mod privat og offentlig brug af sprøjtegift bliver suppleret med et forbud mod at bruge sprøjtegifte, hvor vores grundvand dannes, og at der samtidig udarbejdes en samlet handleplan for at sikre rent drikkevand i fremtiden.

Kommunerne er i gang

Imens politikerne på Christiansborg har nølet med et forbud, har mange af landets kommuner gået foran og selv indført et forbud mod sprøjtegift på de kommunale arealer. Mere end 30 kommuner har i dag allerede droppet sprøjtegiften ved at tilmelde kommunernes arealer til projektet Giftfri Have, ligesom en række europæiske nabolande har gennemført forbud mod privat og offentlig brug af sprøjtegift.

Læs også: 4 ud af 10 kommuner har droppet al brug af gift

- Vi har oplever en meget stor opbakning til at få udfaset de skadelige sprøjtegifte. Og det er en god nyhed, at regeringen nu fuldtonet støtter et forbud. Det interessante bliver at se det endelig forslag, og hvordan sådan et forbud i praksis skal strikkes sammen. Det politiske flertal er der, og der er meget stor folkelige opbakning til et forbud. Så jeg håber, vi snart får gennemført forbuddet, siger Maria Reumert Gjerding.

Gode takter i udspil

Udover forbuddet mod sprøjtegift er der også en række andre gode tiltag i regeringens udspil. Det gælder fx muligheden for, at kommunerne kan indføre nul-emissionszoner, skærpede miljøzone-krav, forbud mod gamle brændeovne og små fine tiltag i forhold til at etablere mere bynatur.

- Der er fine ting i udspillet, som giver kommunerne mulighed for at hæve deres grønne ambitioner for at sikre renere luft i byerne. Den kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvor stor miljøeffekt tiltagene reelt vil have i sidste ende. Vi havde gerne set, at regeringen havde taget fat på endnu flere værktøjer for at løse problemerne i forhold til klima og luftforurening, som fx en trængselsafgift, der jo blev forslået af regeringens egen elbilkommission, siger Maria Reumert Gjerding.