Danmarks mest populære sprøjtegift Roundup skal forbydes i private haver.

Det har miljøminister Lea Wermelin netop meldt ud, skriver DR.

Danmarks Naturfredningsforening har i årevis skubbet på for at få sprøjtemidlet forbudt, fordi det fjerner alt planteliv, der hvor det bliver sprøjtet ud. Dermed forsvinder levegrundlaget for masser af insekter og fugle også. Stoffet er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Læs: Forsker: Roundup skader vild natur og insekter også længe efter sprøjtning

Derfor er miljøministerens udmelding gode nyheder, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

-Vi står i en biodiversitetskrise, hvor mange tusinde plante- og dyrearter er i fare for at uddø. Derfor er det enormt vigtigt, at regeringen nu vil forbyde en af de mest anvendte sprøjtegifte overhovedet. Vi ved, at giftene findes i vores drikkevand, og at Roundup kan påvirke naturen der, hvor der bliver sprøjtet. Plantegift hører ingen steder hjemme, heller ikke i private haver.

Danskerne vil forbyde Roundup

Miljøministerens udmelding kommer, efter at et borgerforslag for at forbyde Roundup på offentlige arealer og i private haver netop har nået 50.000 underskrifter og altså skal behandles i Folketinget.

Og ifølge en rundspørge som Epinion har lavet for DR, så er 53 procent af danskerne helt eller delvist enige i, at Roundup bør forbydes i private haver. Både Tyskland, Østrig og Holland har eller er i gang med at forbyde sprøjtemidlet.

Derudover tæller Danmarks Naturfredningsforenings og Økologisk Landsforenings initiativ Giftfri-Have over 20.000 medlemmer, hvoraf 13 er kommuner.

-Dette her er et vigtigt første skridt på vej mod en total udfasning af Roundup. Og det skyldes ikke mindst alle de engagerede danskere, der på den ene eller anden måde har sendt et signal om, at de ikke vil acceptere, at sprøjtegiftene ødelægger vores natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Ikke forbudt i landbruget

Selvom det er gode nyheder, at det bliver slut med Roundup i danske haver, bruger landbruget langt den største andel af det Roundup, der bliver solgt.

Læs: Salget af Roundup i landbruget stiger

Samlet set blev der i 2017 solgt 20 ton sprøjtegift til private, og det svarer til 0,8 procent af de 2470 tons gift, der blev solgt til landbruget. I Danmarks Naturfredningsforening mener man, at det klare næste skridt bør være at forbyde Roundup for både offentlige institutioner og for landbruget.

-Haveejere bruger en meget lille del af den Roundup, som bliver solgt i Danmark. Og når der er tale om en gift, som vi ved skader naturen, bør regeringen indføre et totalforbud. Andet er at gamble med vores drikkevand, vores planter og insekter, siger Maria Reumert Gjerding.

Skriv under for et totalforbud mod Roundup

Selvom regeringen vil forbyde Roundup for private, er det stadig et stort problem at offentlige institutioner og landbruget må bruge sprøjtemidlet. Landbruget bruger langt størstedelen af den Roundup, der bliver solgt i Danmark. Skriv under og læg pres for:

  • Et straksforbud mod brug af Roundup på offentlige arealer.
  • Et straksforbud mod brug af Roundup til tvangsmodning af afgrøder før høst.
  • Et dansk totalforbud mod brug af Roundup så snart den nuværende EU-tilladelse udløber i slutningen af 2022.

Det vil miljøministeren

Miljøminister Lea Wermelin har sagt til DR, at det er hendes klare ambition at forbyde sprøjtemidler for private. Ministeriet er i gang med at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre. Hun fortæller til DR, at:

- EU’s vurdering er, at det er sikkert at bruge, og derfor er det ikke lovligt for Danmark at forbyde, men vi kan måske gøre noget andet.

Vær med i kampen for et Danmark HELT fri for sprøjtegift