Når der bliver fundet rester af sprøjtegift i drikkevandet, lyder forklaringen ofte, at det er ”fortidens synder” – altså sprøjtegifte, der ikke længere bliver brugt i Danmark. Men en ny opgørelse fra Miljøministeriet viser, at også godkendte sprøjtegifte ender i vores drikkevand.

Ni af de stoffer, der er fundet i drikkevandet de seneste fem år, stammer fra sprøjtegifte, som bliver brugt den dag i dag. Det viser en gennemgang af opgørelsen, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet.

- Al snak om fortidens synder er jo absurd, når man ser denne opgørelse. Regeringen bliver simpelthen nødt til at sætte ind nu, hvis vi skal sikre rent drikkevand, siger foreningens præsident Maria Reumert Gjerding.

Godkendelsessystemet har fejlet

Grænseværdien for sprøjtegift i drikkevand er sat meget lavt, fordi holdningen i EU er klar: Vi vil ikke have nogen form for giftrester i drikkevandet.

Det er også udgangspunktet, når Miljøstyrelsen godkender sprøjtegifte. Hvis de kan ende i grundvandet i for høje koncentrationer, må de ikke bruges. Alligevel findes godkendte sprøjtegifte i drikkevandet.

- De mange og gentagne fund af godkendte sprøjtegifte i drikkevandet viser, at Miljøstyrelsens godkendelsesordning ikke altid virker, siger Maria Reumert Gjerding.

Det skyldes blandt andet, at sprøjtegiftene ikke testes under danske forhold. Miljøstyrelsen godkender sprøjtegiftene blandt andet på baggrund af modelberegninger baseret på udenlandske jordtyper og klimaforhold.

Beskyt drikkevandet – forbyd sprøjtegift

De mange fund af sprøjtegifte bekymrer nogle af landets førende eksperter på området.

- Situationen er uheldig, fordi myndighederne har godkendt sprøjtemidler på forkert grundlag, og fordi vi gerne vil have rent grundvand – også af hensyn til menneskers helbred, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder ved Syddansk Universitet.

Danmarks Naturfredningsforening samler i øjeblikket underskrifter ind for at lægge pres på regeringen.

- Den eneste sikre måde at beskytte drikkevandet på er at forbyde sprøjtegift dér, hvor drikkevandet dannes og pumpes op. Men regeringen skal handle nu, så vi kan sikre rent drikkevand til vores børn og børnebørn, siger Maria Reumert Gjerding.

Godkendte sprøjtegifte fundet i drikkevandet de seneste fem år

Glyphosat (og nedbrydningsproduktet AMPA)

 • Fundet 68 gange i drikkevandet
 • 1.140.700 kg solgt i 2016

Bentazon

 • Fundet 251 gange i drikkevandet
 • 22.446 kg solgt i 2016

2,4-D

 • Fundet 1 gang i drikkevandet
 • 18.918 kg solgt i 2016

MCPA

 • Fundet 5 gange i drikkevandet
 • 18.936 kg solgt i 2016

Dichlorprop

 • Fundet 42 gange i drikkevandet
 • 8 kg solgt i 2016

Mechlorprop

 • Fundet 26 gange i drikkevandet
 • 3 kg solgt i 2016

+ Nedbrydningsprodukterne 4-CPP og 4-Nitrophenyl

 • Fundet 91 gange i drikkevandet

Kilder: Miljøstyrelsen og Miljøministeriet