Flere og flere har de seneste år søgt om tilladelse til at lave muslingefarme i Limfjorden. Massevis af ansøgninger om nye muslingeanlæg er havnet på Fiskeristyrelsens bord, og rigtig mange har fået grønt lys.

Det har vakt stor kritik hos Danmarks Naturfredningsforening, fordi tilladelserne er blevet uddelt uden ordentligt kendskab til miljøkonsekvenserne og uden baggrund i en overordnet planlægning for fjorden.

Det er derfor til stor glæde hos naturfredningsforeningen, at fødevareminister Rasmus Prehn netop har indført et midlertidigt stop for ansøgninger om opdræt af muslinger og østers, som skal give ministeriet tid til at etablere et nyt regelsæt på området, der bl.a. skal sikre, at miljøet ikke lider overlast.

- Jeg er meget taknemmelig for, at ministeren har lyttet til vores bekymringer og vores forslag om at indføre en pause, så man kan gentænke forvaltningen og sikre, at naturen beskyttes. Det er en rigtig god dag for Limfjorden og for havmiljøet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Maria Reumert Gjerding til ministeren: Få styr på muslingeopdræt

Meldingen fra fødevareministeren betyder helt konkret, at der fra 1. juli 2021 er lukket for ansøgninger om tilladelse til at anlægge opdræt af muslinger og østers i Danmark. Først når nye regler for området er på plads, kan der åbnes for ansøgninger igen.

Tænkepause kommer på et vigtigt tidspunkt

I foråret foreslog regeringen at udlægge 4800 kvadratkilometer hav til skaldyrsopdræt – et areal svarende til størrelsen på Fyn og Lolland-Falster tilsammen. Forslaget er en del af regeringens udspil til en ny havplan, som Folketingets partier skal forhandle om til efteråret.

Læs også: Regeringen vil lægge tusindvis af muslingefarme i danskernes fjorde

Og med ambitioner i den skala, er det ifølge Henning Mørk, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, nu kun endnu vigtigere, at der kommer styr på rammerne for opdræt.

- Hvor opdrættet før var en bekymring primært for Limfjorden, så er bekymringen efter udspillet blevet landsdækkende. Derfor er det i dag yderligere presserende med et nyt regelsæt og ikke mindst, at de konkrete regler også reelt kommer til at beskytte havmiljøet.

Danmarks Naturfredningsforening savner en plan for anlæggene og en vurdering af, hvor meget slam og mulig iltsvind, de vil medvirke til. Og det er den vurdering, der nu bliver sat fokus på. Danmarks Naturfredningsforening følger tilblivelsen af de nye rammer og vil arbejde for en balance, der sikrer et sundt havmiljø til gavn for alle.

Vær med til at beskytte havet

Lige nu arbejder politikerne på en plan for, hvad havet skal bruges til. Men havet er under et enormt pres fra overfiskeri, skadelig fiskeri, råstofudvinding, forurening og meget andet. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad politikerne vil bruge havet til.

En del af regeringens foreløbige plan for havet er at reservere et område i havet på størrelse med Fyn og Lolland-Falster til opdræt af skaldyr. Det mener Danmarks Naturfredningsforening er alt for meget plads, danskerne dermed ikke kan bruge til sejlads, badning og fritidsfiskeri. Samtidig ved ingen, hvilke miljøkonsekvenser de store koncentrationer af muslinger vil få.

Vær med til at sikre, at 10 procent af havet bliver reserveret udelukkende til urørt hav, at 30 procent bliver beskyttet fra skadelige aktiviteter, og at 100 procent af havet skal bruges bæredygtigt og med respekt for naturen.

Sådan virker muslingefarme

  • Muslingeopdræt bliver i stigende grad anlagt i de danske fjorde for at rense havmiljøet for kvælstof og fosfor, der kommer fra spildevand og landbrug.
  • Som regel kan muslingerne ikke spises, og funktionen er hovedsageligt at rense vandet for kvælstof. Muslinger kan nemlig filtrere havvandet og er tænkt til at kompensere for de store mængder kvælstof og fosfor, som spildevand og landbrug udleder.
  • Men det er endnu ikke undersøgt, hvad de kæmpe mængder muslinger betyder for havmiljøet. Det er de miljøkonsekvenser, ministeren nu vil have undersøgt, før flere muslingefarme anlægges i Limfjorden.
  • Læs mere om muslingeopdræt.
alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35
alt
Anders Vogel
Lokal kommunikationsrådgiver