Østersømarsvinet skal i fremtiden beskyttes bedre og blandt andet kunne boltre sig i fred for fiskegarn i særligt beskyttede havområder i Østersøen. Det har EU besluttet.

Østersømarsvinet er genetisk forskelligt fra andre marsvin og bliver derfor regnet for at være en særskilt population. Men med under 500 østersømarsvin tilbage og heraf under 90 fødedygtige hunner, er arten i alvorlig risiko for at uddø.

Derfor bliver der nu delvist lukket ned for garnfiskeriet i nogle vigtige havområder for de tilbageværende østersømarsvin. For Danmark betyder det, at Natura 2000-områderne omkring Bornholm, Adler Grund og Rønne Bakke, nu bliver lukket for garnfiskeri fra 1. november til og med 31. januar.

- Vi ser ind i en fremtidig udryddelse af marsvinet, hvis ikke vi gør noget, så denne foranstaltning er en rigtig god nyhed og et skridt i den rigtige retning, siger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om hvordan DN arbejder for et hav i balance

Vær med til at kæmpe for marsvin og en havnatur i balance

Den nødvendige beskyttelse af marsvinet kommer efter nødråb fra Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer. Men der skal meget mere til for at skabe et sundt hav, hvor havdyrene kan leve i fred.

Vil du være med til at kæmpe for marsvinet og de andre havdyr?

Danmarks eneste hval drukner i fiskegarn

De seneste 100 år er der sket en drastisk tilbagegang i antallet af det helt særlige marsvin i Østersøen. Østersømarsvin lever i den indre Østersø og er nu vurderet som 'kritisk truet' på IUCN's (International Union for the Conservation of Nature) såkaldt rødliste over truede arter. I øvrigt sammen med blandt sneleoparden og det hvide næsehorn.

Marsvinet er fredet, men bliver alligevel fanget som bifangst. Og når det først sidder fast i garnet, er det for sent, fortæller Cathrine Pedersen Schirmer.

- Ligesom de store hvaler skal marsvinet op til havoverfladen for at få luft, og selvom de er gode til at holde vejret under vand, så lider de langsomt druknedøden, når de bliver viklet ind i et fiskegarn, siger hun.

En nedslående rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, konkluderede i 2020, at Østersøens marsvin nu er så truet, at selv bifangst af ét østersømarsvin betydeligt øger risikoen for, at arten uddør. I perioden 2009-2017 var andelen af bifangst af marsvin 10 til 17 gange højere.

- Tiltagene med beskyttede marsvin-områder er gode, men det er ikke tilstrækkelig. Vi skal have beskyttet østersømarsvinet mod at drukne som bifangst i fiskegarn i hele dens udbredelsesområde - også udenfor de marine naturbeskyttelsesområder, siger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening havde også gerne set, at fiskegarn udenfor de marine naturbeskyttelsesområder blev forsynet med alarmer, der med særlige lyde holder østersømarsvin på afstand. Det er også forskernes bedste bud på en effektiv beskyttelse af østersømarsvinet, men blev ikke vedtaget i EU.

Læs mere om marsvin

Foto: Sven Koschinski, Fjord & Bælt, Kerteminde

EU-tiltag for østersømarsvinet:

  • Medlemslandene skal gøre en større indsats for at beskytte marsvinet mod bifangst i udvalgte områder.
  • For Danmark betyder det, at Natura 2000 områderne omkring Bornholm, Adler Grund og Rønne Bakke, nu bliver lukket for garnfiskeriet fra 1. november til og med 31. januar.
  • Det sker efter nødråb fra grønne organisationer omkring Østersøen, her i blandt Danmarks Naturfredningsforening.
alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik

Marsvin mangler reel beskyttelse i andre Natura 2000-områder

De Natura 2000-områder i Østersøen, hvor EU nu skærper kravene til fiskerne, er formelt allerede beskyttede havområder. Men beskyttelsen af marsvin har hidtil ikke været reel, lyder det fra Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Selvom en række Natura 2000 områder i Østersøen er udpeget for at beskytte marsvin, har den hidtidige beskyttelse af disse områder var så godt som ikke-eksisterende. Det var papirbeskyttelse, siger hun.

Og på samme måde er det desværre fortsat med de resterende marine Natura 2000-områder rundt om i de andre danske farvande.

- Selv der hvor udpegningen er sket netop for at beskytte marsvinet, er beskyttelsen ikke meget værd. For som det er nu kan fiskeri med garn fortsætte i naturbeskyttede marsvin-områder i de resterende danske farvande, bl.a i Bælthavet. Det er vi nødt til at ændre på – også udenfor Østersøen, hvis vi vil undgå at marsvin drukner som bifangst, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri