Denderup Vænge i Sydsjælland er hjemsted for hasselmusen, som er Danmarks eneste syvsover. Hasselmus findes kun meget få steder i landet og er alvorligt truet. Den mangler nemlig levesteder.

Hasselmusen er afhængig af sammenhængende naturområder i lysåben skov, hvor der er rigeligt med buske og krat. Den lille syvsover foretrækker nemlig at klatre fra gren til gren i stedet for at bevæge sig langs jorden.

De lysåbne skove er en sjældenhed i Danmark. Den slags områder kan den planlagte fredning af Denderup Vænge være med til at udvikle og bevare:

- Fredningen skal medvirke til, at skoven drives på en måde, så der også er plads til hasselmusen. Musen er nemlig sårbar og truet af, at bestandene af den er for små og lokale. Derfor er der brug for at sikre dens levesteder i et større område, siger Palle Ystrøm, der er formand i Danmarks Naturfredningsforening i Faxe.

Danmarks Naturfredningsforening i Faxe har i de seneste år forsøgt at hjælpe Hasselmusen ved at opsætte redekasser i Gavevænge skov syd for Denderup Vænge i samarbejde med Faxe Kommune.

Arbejdet har haft en god effekt på bestanden, men der er brug for en større indsats. Det er en af årsagerne til, at en fredning af Denderup Vænge er blevet foreslået.

Fredningen af Denderup Vænge skal bl.a. hjælpe Danmarks eneste syvsover.

Bjergskov og sjældne planter

Denderup Vænge bliver i folkemunde kaldt for Bjergskoven. Skoven ligger nemlig på et af Sjællands højeste punkter.

I skoven er der desuden flere imponerende smeltevandsdale. En af dem har skrænter, der er 25 m. høje. Den hedder Brødebækken. På skrænterne vokser der majestætiske gamle bøgetræer. Kigger du ned, så kan du opleve en bæk, der snor sig vildt igennem dalen. Det er et betagende syn, som giver oplevelsen af at stå midt i et stykke uberørt vild natur.

Brødebækken er hjemsted for flere sjældne planter. Du kan være heldig at finde orkidéer, ulvefod eller den sjældne småbladet milturt, der ikke findes andre steder på Sjælland. Kigger du opad, kan du måske få et glimt af sortspætten, den majestætiske trane eller måske se en af de forskellige flagermusearter, der lever i området.

– Formålet med fredningen er at bevare den biologiske mangfoldighed, så de arter, der er i fare for at forsvinde i den danske natur, får bedre vilkår. Flere af arterne i skovområdet er nogle vi har et nationalt og internationalt ansvar for at værne om, siger Palle Ystrøm fra Danmarks Naturfredningsforening.

Plads til naturen

Denderup Vænge er en ældgammel skov, som stadig rummer lommer af lysåben natur og gamle krogede træer. De gamle træer er levested for mange forskellige arter.

En tommelfingerregel lyder, at der kan være op til 1000 arter tilknyttet et gammelt egetræ:

- De gamle træer i skoven er værd at bevare, men de kan desværre fældes uden varsel. Problemet er, at sådan som lovgivningen er skruet sammen, så er naturen ikke beskyttet mod ødelæggelse. Skovloven dikterer, at produktion har første prioritet i skoven, også selvom det er i modstrid med naturbeskyttelsen, siger Palle Ystrøm.

Fredningsarbejdet skal derfor gå målrettet ind og sikre en bæredygtig skovdrift, der giver plads til naturen i skoven. På den måde får også fremtidige generationer mulighed for at opleve de fantastiske naturskatte, som skoven gemmer på.

Læs mere om urørt skov

Hvad er en fredning?

  • Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur
  • En fredning sikrer naturen i al fremtid
  • Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, der har ret til at rejse fredningssager
  • Det er Fredningsnævnet, der afgør, om et naturområde skal fredes
  • Når en fredningssag rejses, starter i princippet en retssag, hvor en dommer med særlig kompetence i fredninger vurderer sagen
  • Som medlem er du med til at støtte op om naturfredninger i Danmark. Bliv medlem her.