Miljø- og Fødevareministeriet kan ikke længere ignorere de massive problemer, der er med svampegiften tebuconazol og andre azol-midler, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Når danske korn- og rapsmarker bliver sprøjtet med azol-midlerne, så siver nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol ned i grundvandet, og i flere tilfælde over grænseværdien.

Det viser en ny rapport, som netop er blevet offentliggjort af forskningsinstitutionen GEUS, der på en række test-marker overvåger nedsivningen af pesticider til grundvandet. Ifølge den nye rapport fra testmarkerne er der fundet 1,2,4 triazol i 282 ud af 600 prøver fra grundvandsfiltre, hvoraf 24 oversteg grænseværdien på 0,1 mikrogram Pr. liter.

1,2,4-triazol er mistænkt for at være hormonforstyrrende for mennesker. Miljøstyrelsen indførte i 2014 forbud mod at bruge azol-midlerne om efteråret, men nedbrydningsproduktet bliver stadig fundet i grundvandet, og Miljøstyrelsen kan ikke gøre rede for, hvad årsagen er.

Læs mere: Alarmerende fund af giftstof i grundvandet

- Det er virkelig alarmerende, at det her giftstof bliver fundet i grundvandet i så stort omfang. I Danmark er vi heldige, at vi kan bruge vores grundvand til drikkevand, men de nye tal viser med alt tydelighed, at der er brug for en akut indsats, hvis det skal fortsætte, siger Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

- Vi anbefaler derfor på det kraftigste regeringen og Folketinget til at indføre et straksforbud imod de her gifte allerede fra næste år. Alt andet vil være at gamble med vores grundvand og drikkevand.

Skaber resistens mod medicin

Og stoffet 1,2,4-triazol bliver altså ikke kun fundet under testmarker. Ifølge overvågningen af det danske grundvand, som Geus også laver, så nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol det næstmest udbredte stof. Det findes i 27 procent af alle boringer, i 4 pct. af tilfældene over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.

Læs mere: Gift i drikkevandet 3 ubehagelige fund

Azol-midler bruges ikke kun i landbruget, men bruges også i medicin til at behandle svampeinfektioner. Og så sent som i oktober slog Statens Seruminstitut fast, at der er store problemer med behandling af kritiske svampeinfektioner hos patienter, fordi svampene udvikler resistens over for azol-midler, da stofferne samtidig bruges massivt i landbruget.

Samtidig er sprøjtegiften Tebuconazaol populær i landbruget som aldrig før. Ifølge de nyste tal fra Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik, som er fra 2017, så er salget af tebuconalzole næsten fordoblet fra omkring 45 tons i 2015 til 81 tons i 2017.

Tal stærkt forsinkede

Tidligere har forsøg fra SDU med azol-midler vist, hvordan drægtige hunrotter eksponeret for svampemidlerne blandt andet viste tegn på forsterskader og unger med misdannede kønsorganer.

GEUS, der sammen med Aarhus Universitet har lavet rapporten for Miljø- og Fødevareministeriet, har undersøgt for nedsivning af 24 stoffer i perioden juli 2015 til juni 2017.

Dermed er tallene stærkt forsinkede, og burde efter normal praksis være blevet offentliggjort helt tilbage i 2018.

Rapporten fra GEUS er en del af det såkaldte VAP-program, der overvåger, om og hvordan sprøjtegifte og deres nedbrydningsprodukter siver ned til grundvandet på seks marker, der drives med normal landbrugspraksis.

Læs mere om rapporten på GEUS hjemmeside her.

Fakta: Lovlige sprøjtegifte danner giftstof

  • I Danmark er der godkendt fire aktivstoffer, der danner 1,2,4-triazol i jorden: epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol og difenoconazol.
  • Alle fire aktivstoffer findes i en række af de sprøjtegifte, som landbruget i dag bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn og andre afgrøder.
  • De fire aktivstoffer udgør til sammen over en femtedel af det samlede forbrug af svampemidler herhjemme.
  • Den nye VAP-rapport viser, at der ud af 168 prøver taget i en meters dybde er fundet 114 forekomster af 1,2,4-triazol. Rapporten viser desuden, at der i 282 ud af 600 prøver fra grundvandsfiltre er fundet 1,2,4-triazol, hvoraf 24 oversteg grænseværdien på 0,1 ¶g/L.
  • Ifølge overvågningen af det danske grundvand, som Geus også laver, så nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol det næstmest udbredte stof. Det findes i 27 procent af alle boringer, i 4 pct. af tilfældene over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28