Flygtende fisk, grumset vand og død havbund. Sådan lammer iltsvind havet, når næringsstoffer fra landbrug, spildevand og industri får alger til at formere sig og opbruge havets ilt.

Iltsvind er udbredt i hele Danmark om sommeren, fordi varmen og stille vejr typisk er med til at dæmpe havets naturlige iltning. I år er ingen undtagelse. Knap 20 målinger i juli og august viste kraftigt iltsvind, og især Limfjorden og det sydlige Lillebælt har været hårdt ramt, viser den nyeste iltsvindsrapport af Aarhus Universitet.

Så hårdt, at man i Augustenborg Fjord måtte give trængte fisk kunstigt åndedræt med luftning af vandet. Et skræmmende billede, siger Birgitte Marcussen, medlem af Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse og formand for afdelingen i Sønderborg.

-I de 20 år, jeg har boet her, er iltsvind i farvandet omkring Als kun blevet værre. Og i år bliver problemerne under overfladen virkelig tydelige. Jeg håber, det kan sætte gang i handling både hos lokale og nationale politikere, siger hun.

Havet mangler hjælp til at trække vejret

For selvom iltsvindet i høj grad skyldes problemer på landjorden, er det i havet, at iltsvindet mærkes. Og havet omkring Danmark er allerede under et enormt pres. Klimaforandringer og skadeligt fiskeri med bundslæbende redskaber er nogle af de ting, der skaber en ond cirkel, hvor iltsvind får større og større konsekvenser.

Læs mere om iltsvind i Danmark

Kraftigt iltsvind kan ødelægge et helt lokalt økosystem. Derfor er det vigtigt at beskytte havet bedre mod skadelige aktiviteter og hjælpe naturen på vej, så havet kan få mere luft. Det siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Skal vi forbedre havmiljøet og gøre det mere robust, skal vi reducere udledningen af næringsstoffer og få havets ålegræs og tangskove tilbage til at binde næringsstofferne, siger han.

Danmark har gennem de seneste 130 år udryddet over 70 procent af havbundens tang-og ålegræsarealer. Mere natur i form af rev, ålegræs og tangskove vil give dyrene levesteder og havet mere ilt, viser forskning.

Læs også: Sådan arbejder DN for havet

Fiskene gispede efter vejret

En masse forskellige faktorer afgør, hvor udbredt iltsvind bliver i et område. Mængden af kvælstof og fosfor fra land er afgørende for algeopblomstringen. Heftig regn, svag vind og høj varme forstærker iltsvindet. En blanding af de faktorer har været på spil i Alssund. Et udslip fra en kemikalievirksomhed har ikke gjort forholdene bedre i Augustenborg Fjord.

Iltsvindet var så kraftigt, at mange fisk søgte tilflugt i Augustenborg Havn, hvor der var mest ilt. Her kunne man se havørreder snappe i overfladen efter luft. Helt ekstraordinært igangsatte kommunen en redningsaktion, hvor særlige pumper med luft blev sænket ned i havnebassinet, så fiskene kunne få ilt.

Da iltsvindet nogle dage efter lettede, trak man pumperne op igen.

Men situationen burde være nok til at få politikerne til at tænke sig om, mener Birgitte Marcussen. Hun mener, at reglerne for landbrugets kvælstofudledning skal strammes. Og kommunens politikere bør revurdere planerne om at centralisere spildevandsrensningen til ét stort anlæg. Dermed koncentreres udledningen af næringsstoffer i Alssund og i tillæg øges risikoen for overløb af spildevand og dermed næringsstoffer, mener hun og flere andre aktører i kommunen.

-Vi må ikke byde havet de store mængder af næringsstoffer. Havet er allerede presset, og jo mere næringsstof der bliver ledt ud, jo sværere bliver det at skabe et sundt hav i balance. Det håber jeg meget, politikerne vil gå i dialog om, siger Birgitte Marcussen.

Skriv under for 30 procent beskyttet hav

  • Havet er under pres fra flere sider. Skadeligt fiskeri, råstofudvinding og forurening fra land er blot få af de ting, der truer havet.
  • Ved at beskytte 30 procent af havet kan vi genetablere de rev, tangskove og ålegræsmarker, som gennem årene er blevet ødelagt.
  • Det vil gavne biodiversiteten, bringe havet i balance og modvirke den iltsvind, der rammer Danmarks havdyr igen og igen.

Sådan ser iltpumperne ud i Augustenborg Fjord. Småfisk ses stimle sammen omkring ilten. Videoer: Morten Ringive.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35