På Sydlangeland ved Gulstav Mose lever der en flok på 60 vilde heste af racen exmoor pony. Flokken er indhegnet, men der er adgang til fri adgang til området, hvor ponyerne afgræsser og er med til at fremme artsrigdom af dyr og planter. Flokken lever næsten uden menneskelig indblanding.

Flere end 10.000 danskere har deltaget i en spørgeskemaundersøgelsen, som Københavns Universitet har stået for og resultatet er indiskutabelt: Tre ud af fire støtter op bag de 15 nye naturnationalparker, der er på vej, mens danskerne også bakker massivt op om, at naturen får lov at udvikle sig vildt og at naturnationalparkerne er med til at skabe mere mangfoldig natur.

- Det er en fantastisk opbakning og mindst ligeså glædeligt er det, at danskerne er helt indforståede med, at de nye naturområder først og fremmest handler om at give naturen plads til at udfolde sig frit og vildt og at det er nødvendigt, at vi nu giver naturen sin egen ret, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Et stort flertal på hele 83 procent er enige eller helt enige i, at naturnationalparkerne vil give bedre levesteder for en række vilde dyre-, plante- og svampearter og lidt flere mener samtidigt, at naturnationalparkerne vil give gode naturoplevelser.

Naturens behov vægtes højere end fritidsaktiviteter

En af undersøgelsens bagmænd, professor Frank Søndergaard fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, hæfter sig i Politiken blandt andet ved, at naturens vilkår og muligheden for gode naturoplevelser vægtes højere end friluftsaktiviteter.

»Selve naturoplevelsen, det med at gå en tur, ses som meget vigtigere, end at egentlige friluftsaktiviteter kan fortsætte uhindret i naturnationalparkerne«, siger Frank Søndergaard Jensen til Politiken.

Det glæder Maria Reumert Gjerding, at danskerne flest er villige til at tilsidesætte egne behov for at hjælpe naturen:

- Vi har i rigtigt mange år været vant til, at naturen skulle underlægges vores behov. Det har ført til et voldsomt tab af arter og en stadigt længere liste over arter, der er truede, siger præsidenten og fortsætter:

- Det er afgørende, at vi nu nogle steder lader naturen få førsteret. Det betyder jo ikke, at vi mennesker ikke kan nyde naturen og jeg er sikker på, at når først danskerne er blevet vant til at færdes i de nye naturområder, så vil de sidste tvivlere også blive betrygget.

Giv Naturen Lov

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer netop nu danskerne til at sende klar besked til politikerne om netop at give naturen lov. Helt konkret skal det ske ved en biodiversitetslov, der sikrer naturen plads, så der fremover er levesteder og levegrundlag for de mange arter, der i dag kæmper for at overleve. Læs mere her

Naturlig adfærd sikres i naturen

Dyrevelfærden har været et stridspunkt i debatten om de nye naturnationalparker og her svarer knap halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen fra Københavns Universitet, at der kan være risiko for, at heste og kvæg får mindre at æde, end de har behov for, specielt om vinteren eller i tørkeperioder.

Et flertal (67 procent for heste, 70 procent for kvæg) mener, at det er acceptabelt, at foderstanden kan variere over året, så længe dyrene overordnet set er sunde og raske.

Lidt over halvdelen af svarerne mener, at det er acceptabelt, at sundhedstilstanden skifter over året, så længe dyrene har gode muligheder for at udfylde deres naturlige adfærd. Et klart flertal - nemlig 73 procent forestiller sig, at hestene kan få gode muligheder for at udfolde deres naturlige adfærd (tilsvarende tal for kvæg er 72 procent). Læs hele undersøgelsen fra Københavns Universitet her

Læs mere om naturnationalparker her

- Jeg drømmer om, at Danmark ikke bare er et yndigt land, men også er rige på arter. Vi mennesker kan bevare og genskabe levesteder. Vi kan, hvis vi vil, siger Anne Rosell Holt, der er en af de tusindvis af danskere, som går ind for en naturlov.

Læs mere om vores forslag til naturlov her

Læs mere om naturkrisen her