Kommabredpande. Det er navnet på den truede sommerfugl, der netop har modtaget kærlig bistand i form af 50.000 kroner til at skabe bedre leveforhold for den i Hjørring Kommune i Nordjylland.

Pengene blev doneret af vinproducenten SUNRISE via Danmarks Naturfredningsforening Projekt Biodiversitet Nu, hvor mange tusinde danskere er med til at bakke op om en bedre biodiversitet i Danmark ved at registrere bestemte arter af dyr og planter i hele landet.

Siden FN's biodiversitetsdag tirsdag den 22. maj har SUNRISE doneret en krone per registrering, men i dag rundede vinproducenten beløbet markant op, da de valgte at give Hjørring Kommune 50.000 kroner til kommabredpanden.

Slettingen bliver nyt sommerfugle-hjem

Det er et område på 10 ha kaldet Slettingen, der skal omdannes fra landbrugsjord til natur til sommerfuglen kommabredpande.

Læs mere om, hvad du kan gøre for truede sommerfugle i Danmark

På Slettingen er jorden meget næringsholdig, fordi den er blevet dyrket som landbrugsjord. Derfor vil pengene blive brugt til at udpine jorden via høslæt og dybdepløjning, da kommabredpandens værtsplante, fåresvinglen, vokser i meget næringsfattig jord.

Kommabredpanden lægger udelukkende sine æg på fåresvinglen, da det er denne plante kommabredpandelarven lever af. Derfor vil pengene også gå til at sprede fåresvingelfrø, når planten er i sæson.

Det er Hjørring Kommune som ejer området og som sørger for genopretning af Slettingens natur.

Læs mere om Det Store Naturtjek og Projekt Biodiversitet Nu

En truet sommerfugl

  • Kommabredpanden er en rødlistet (truet) sommerfugl.
  • Den er i tilbagegang i hele Vesteuropa og er uddød i flere områder i Danmark.
  • En af de største bestande i Danmark findes i Hjørring Kommune i området Skallerup Indlandsklitter.
  • Pengene, der er blevet doneret til Hjørring Kommune, skal bruges til at omdanne 10 ha af det kommunalt ejede Slettingen, der ligger i dette område, fra landbrugsjord til indlandsklitter.
  • Da der er kommabredpande til stede på de omkringliggende arealer, vil det gå relativt hurtigt med at befolke området og Slettingen kan måske ende med at blive et levested for 100-200 kommabredpander.