Det er en god forretning for kommunerne at spare på energien og nedsætte CO2-udledningen.

I hvert fald har 72 danske kommuner indtil videre indgået aftaler med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommuner, og mange af de kommuner, der tidligere har indgået en aftale, vælger at forny aftalen.

Det glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen, at kommunerne har fået øjnene op for, at klimaindsats også kan være en god forretning.

- Når kommunerne forpligtiger sig til at reducere CO2-udledningen, så bliver de samtidig nødt til at finde ud af, præcist på hvad og hvordan de bruger deres energi. Det vi hører fra kommunerne er, at den gennemgang faktisk viser, at klimaindsatsen samtidig kan være en god forretning for kommunens økonomi, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Aftalerne har forskellig løbetid, der passer til kommunernes klimaplaner og mål. Indtil videre har 17 kommuner fornyet deres aftale.

Stevns Kommune nyeste i rækken

Stevns Kommune er den nyeste kommune, der har valgt at forlænge sin klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Her har klimaindsatsen været så stor en succes, at CO2-udledningen faktisk er reduceret med 4,8 procent om året, hvilket er væsentligt højere end de 2 procent, som kommunen oprindelig har forpligtiget sig til.

- Det er en utrolig flot indsats, hvor man ved simple virkemidler, som for eksempel at skifte til LED-belysning i kommunens bygninger, har sparet klimaet for en masse CO2, og samtidig sparet kommunens borgere for en dyr el-regning. Det er en win-win situation, både for klimaet og samfundet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Stevns Kommune har samtidig på flere skoler installeret solceller, som giver strøm til nogle batterier, der driver LED-belysningen. På den måde er der kun i få mørke perioder brug fra strøm fra el-nettet.

Den nye aftale med Stevns Kommune gælder fra 2016 til 2020, og den vil ligesom de forrige sigte efter en besparelse på to procent årligt.

- Vi tager selvfølgelig vores ansvar på os og vil fortsætte med at arbejde på at reducere udledning af klimagasser, fortæller borgmester i Stevns Kommune, Mogens Haugaard Nielsen (V).

Sparer udledning fra 30.000 biler

De 72 danske klimakommuner har siden starten af klimaaftalerne i 2007 leveret en samlet CO2-reduktion på 305.500 ton CO2.


Alene i 2014 har klimakommunerne reduceret deres udledning med over 65.000 tons CO2 – eller hvad der svarer til udledningen fra 30.000 personbiler.

Her kan du læse mere om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med klimakommunerne.

alt
Jens la Cour
Chefrådgiver, EU miljøpolitik og interessevaretagelse
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 45