Det er ikke kun havet, der gnaver sig ind i de danske kyster, men den danske regering, der gradvist gnaver sig ind på beskyttelsen af Danmarks mest unikke natur - naturen på de danske kyster.

Senest har regeringen bedt EU-Kommissionen om at se på mulighederne for at ophæve dele af den såkaldte Natura 2000-beskyttelse ved Lønstrup Klint og Rubjerg Knude i Nordjylland.

Formålet er at gøre det lettere for kommunen og husejerne at kystsikre.

Læs mere om regeringens planer om at lempe kystbeskyttelsen.

Naturens bodyguard

Natura 2000 er bodyguard for truede dyr, planter og naturområder i EU. I Danmark er der bl.a. tale om naturområder på kysterne.

- Danmarks kyster udgør nogle af de absolut største naturområder og rummer Danmarks unikke, vilde natur. Hvis naturbeskyttelsen ophæves, og vi ændrer dynamikken på kysten, så kan naturen ikke bare lige komme igen et andet sted, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at der laves en samlet helhedsplan for kysterne.

- Havet gnaver hele tiden af kysterne, og derfor kan det være nødvendigt med kystsikring visse steder for at sikre samfundsværdier, men det behøver ikke være hård kystsikring, som kan betyde erosion andre steder på kystlinjen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen og tilføjer:

- Derfor er det nødvendigt at tænke i helheder modsat de sporadiske indsatser, som vi frygter, at regeringens planer fører til.

Fra dramatisk skrænt til græsbakke

Lønstrup Klint er beskyttet af Natura 2000.

- Lønstrup Klint er et helt enestående naturområde i Danmark. Skrænten er dramatisk og meget rå, og der er næppe noget sted i hele Danmark, hvor naturens dynamik udfolder sig med samme kraft, siger Jørgen Jørgensen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring Kommune.

- Hvis beskyttelsen ophæves og skrænten kystsikres, så vil vi på sigt stå tilbage med en bakke med græs på, siger han.

Den 8. marts besøgte Langt fra Borgen Lønstrup. Se udsendelsen her.

Lønstrup Klint er et unikt naturområde, der strækker sig ca. ti kilometer langs kysten. Ud af de ti kilometer ønsker regeringen at ophæve naturbeskyttelsen af ca. én kilometer af strækningen.

- Faktisk har Hjørring Kommune allerede gang i et kystprojekt for at sikre 3-4 km af kysten ved hjælp af sandfodring fra havet. I modsætning til den mere faste kystbeskyttelse, så skader sandet ikke naturen eller skrænten, fortæller Jørgen Jørgensen.

70 pct. af de turister, der hvert år besøger Danmark, peger netop på den unikke danske kystnatur, som en årsag til, at de besøger os.

Læs mere om turisme og kyster.

Kort og godt om kystdebatten:

  • Regeringen har fremlagt et forslag om kystsikring, der skal gøre det lettere at kystsikre.
  • Forslaget vil gøre det lettere for ansøgerne at se bort fra naturhensyn.
  • Senest har regeringen kontaktet EU-Kommissionen for at få ophævet naturbeskyttelsen af dele af Lønstrup Klint, den såkaldte Natura 2000-beskyttelse, for at kunne kystsikre her.
  • Naturen på de danske kyster udgør Danmarks største, sammenhængende naturområder og består af helt unikke naturtyper.

Object reference not set to an instance of an object.