Regeringen ønsker at sætte en milliard kroner af til at sikre de mest udsatte strækninger på de danske kyster. Midlerne skal fordeles fra 2020 og fem år frem. Og det er især fire strækninger på den jyske vestkyst, som har udsigt til at få ekstra midler til kystsikring.

Den længste af de fire strækninger er den 110 kilometer lange strækning mellem Lodbjerg og Nymindegab, som kystbeskyttes af staten sammen med Thisted, Lemvig, Holstebro samt Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Ifølge Miljø- og fødevareministeriet vil omkring 10.000 ejendomme over en 25-årig periode gå tabt eller blive oversvømmet, hvis der ikke kystbeskyttes på strækningen mellem Lodberg og Nymindegab. Allerede efter fem år vil de fleste af husene kunne gå tabt eller blive oversvømmet.

Læs også: Eksperter: Kystsikring giver naboerne problemer

Brug pengene til klog kystsikring

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer regeringen og folketinget til at sikre, at kystsikringen bliver så skånsom som mulig for naturen og landskaberne.

- Noget af det mest unikke i Danmark er vores frie kyster, som vi i Danmarks Naturfredningsforening har kæmpet for at bevare i 100 år. Derfor er det selvfølgelig fuldstændigt afgørende for os, at kystsikringen sker med så skånsomme metoder som muligt. Det kunne f.eks. være sandfodring, så de naturlige dynamikker i området - som skaber den lokale natur og de lokale landskaber – så vidt muligt bevares. Og så er det selvfølgelig afgørende at adgangen til og langs stranden sikres. siger Nina Larsen Saarnak, der er leder af lokale sager i foreningen.

Læs også: Turister kommer efter kyster og natur

Kystsikring skal hænge sammen

Som noget nyt vil regeringen også afsætte 60,6 millioner kroner til en pulje, der kan søges af kommuner til delvis finansiering af diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger. Puljen vil blive fordelt med 30,3 mio. kroner i hvert af årene 2020 og 2021.

De kommende fællesaftaler og den endelige medfinansiering fra kommunerne skal forhandles i løbet af efteråret.

Nina Larsen Saarnak ser gerne, at kommunerne sammen med staten finder fælles løsninger på kystbeskyttelsen, som tager mest mulig hensyn til natur og landskaber.

- Det er helt afgørende at kommunerne tænker sammenhængende. I stedet for at begynde at etablere mange små diger og forskellige lokale kystsikringsløsninger langs fjordene, er det oplagt at søge regionale fælles løsninger. Det kunne f.eks være ved at undersøge mulighederne for en højtvandslukke ved fjordmundingen, som vil kunne forhindre de allerstørste oversvømmelser i fjorden, men samtidig fastholde en naturlig vandynamik og bibeholde fjordlandskaberne.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning