Da forskerne tog en ny model i brug for at udregne, hvor meget kvælstof, der udledes til vandmiljøet, ændrede tallet sig fra 30-33 procent til bare 18 procent. Det undrede Danmarks Naturfredningsforening, der fik en forsker til at efterregne tallene. Og ganske rigtigt. I den nye model er miljøbelastningen kun knap halvt så stor, som hvis man havde holdt fast i den første model.

Med andre ord – konsekvensen af den øgede udledning af kvælstof er uvis. Dermed er grundlaget for landbrugspakken borte.

- Konsekvenserne er for store for et i forvejen hårdt belastet miljø. Vi har alle krav på, at der nu kommer styr på sagerne og det beder vi derfor EU om hjælp til, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

I strid med EU's miljøregler

Foreningen har indgivet to officielle klager til EU Kommissionen over den efterhånden notorisk kendte Landbrugs og Fødevarepakke.

Pakken indeholder blandt andet en ny regulering af husdyrbrug, som Danmarks Naturfredningsforening mener overtræder fire direktiver, men også den øgede mængde kvælstof, landbruget med pakken fik ret til i efter foreningens vurdering, strider mod tre af EU’s miljødirektiver.

Landbrugspakken er således i sig selv i strid med EU’s miljøregler. Men når det nu også viser sig, at de beregninger, der ligger til grund for pakken, er misvisende, så skal der reageres.

- Mere kvælstof vil få voldsom betydning for vandmiljøet, herunder også grundvandet. Samtidig smider vi årtiers store indsatser overbords. Indsatser, som landbruget har knoklet for, og som samfundet i det store og hele har betalt. Det er uanstændigt at smide de indsatser overbord, og det er uanstændigt at sende regningen videre til næste generation, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen følger op på henvendelsen til EU ved et besøg senere på foråret.

Sagen kort

  • Kvælstofmodellen NLES4 afløser versionen NLES3.
  • En gennemgang, foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, påviser, at ingen aner om afløseren NLES4 regner rigtigt.
  • Aarhus Universitet, der står bag NLES4, fastholder, at gennemgangen ikke ændrer noget som helst.
  • Usikkerheden bør komme miljøet til gode, mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu har underrettet EU Kommissionen og en række danske parlamentarikere om situationen.

Fakta

  • Danmarks Naturfredningsforening har bedt forsker Bjørn Molt Petersen, tidligere forsker ved Aarhus Universitet, om at undersøge dele af det videnskabelige arbejde bag landbrugspakken.
  • Bjørn Molt Pedersen afdækkede store problemer ved den måske mest centrale regnemodel bag landbrugspakken: Regnemodellen er aldrig blevet bekræftet. Man ved altså ikke, om den regner rigtig, og den usikkerhed er aldrig blevet undersøgt.
  • Tidligere afsløringer om kreative beregninger har allerede ført til krav fra både Folketinget og EU-Kommissionen om yderligere miljøtiltag for at acceptere landbrugspakken.

Kilde: Berlingske Tidende