Nye tal fra den statslige overvågning Novana af blandt andet vandmiljøet i Danmark viser, at kurven for udledning af kvælstof de seneste tre år er steget. Der var ellers en politisk forventning om et fald, hvilket også ligger til grund for at tillade landbruget gøde mere på markerne. Danmarks Naturfredningsforening har videreformidlet de nye tal til EU Kommissionen. Det sker for at sikre natur og miljø bedst muligt.

Politisk handling

- Faktum er, at der er endt mere kvælstof i vandmiljøet end forventet. Det skader miljøet her og nu, men truer også de mange års indsatser, der er gået forud for at rette op på vandmiljøet. Læg dertil, at klimaforandringerne betyder, at vi skal speede indsatserne op, hvis vi skal have et godt vandmiljø. Vi mangler i den grad at se politisk handling, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening bakker op om landbrugets ønske om at få indført en målrettet regulering af erhvervet. Det betyder, at nogle landmænd kan gøde mere, men også, at andre landmænd så må gøde mindre, der hvor natur og vandmiljø skal beskyttes. Indtil videre har politikerne kun formået at give landbruget lov at gøde mere. Den ømtålelige del består i at effektuere den sidste del, hvor man skal ud og prikke den enkelte landmand på skulderen og sige, du kan ikke dyrke din jord som hidtil.

Gevinst for samfundet

- Vi opfordrer til, at et samlet Folketing sikrer varige løsninger for landbruget, naturen og miljøet. Det helt igennem uskønne politiske forløb omkring landbrugspakken er resultatet af, at politikerne i årevis har skubbet opgaven med at få bragt forureningen fra landbruget ned på et miljømæssigt forsvarligt niveau foran sig. Resultatet er, at regningen konstant bliver større og opgaven sværere, siger Bisschop-Larsen.

Foreningen peger på to løsninger, der vil gavne hele samfundet. Dels bedre jordfordeling, således at dyrkningen sker på jorde, der giver mindst miljøbelastning og dels mere ekstensiv drift eller udtag af sårbare områder. Begge tiltag vil gavne naturen og vandmiljøet og sikre klimagevinster.

Håber på EU

- Og så er det oven i købet den billigste måde for samfundet at opnå disse fælles goder. Derfor presser vi på for at få varige løsninger, der gavner både naturen og hele samfundet og vi håber, at EU kan hjælpe Danmark på vej, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

De nye tal om kvælstof stammer fra den nye Novana rapport. Tallene understøtter den officielle klage, Danmarks Naturfredningsforening har sendt til EU Kommissionen over landbrugspakken, der ifølge foreningen overtræder flere EU direktiver – herunder nitratdirektivet.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Gode takter stagneret

Danmark har gennem tre årtier brugt adskillige milliarder på at forbedre livet i fjorde, søer, vandløb og åer.

Samtidig har blandt andet landbruget nedbragt udledningerne med kvælstof betragteligt. De gode takter er dog stagneret de senere år og der genstår at nedbringe mængden af kvælstof med 44.000 tons.

Med landbrugspakken har erhvervet fået tilladelse til at øge udledningen af kvælstof. Landbruget har dog nu afvist at ville benytte det retentionskort, der ellers skulle sikre den målrettede regulering af landbruget og ingen andre systemer er på plads.

Den målrettede regulering skal ifølge landbrugspakken indføres fra 2018/19.