Alle de små mårdyr i Danmark er rødlistede i kategorien "næsten truet". Det betyder, at de er i fare for at forsvinde fra den danske natur på længere sigt, hvis udviklingen ikke vendes.

En af grundene til, at de små rovdyr er udsatte, er, at der mangler boliger til dem i det åbne land. Og netop boligmanglen vil landmand Henrik Bertelsen, der bor i Vejen i det sydlige Jylland, være med til at lave om på - så hurtigt som muligt:

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt at huske den vilde natur, især når man er landmand. Stendiger er lidt overset, men det er noget alle landmænd burde lave. De kan laves i udkanten af markerne, og her kan de gøre en stor forskel for naturen. De kommer nemlig både mårdyrene, men også andre dyr som markfirben og insekter til gode, siger han.

Henrik Bertelsen vil anlægge stendigerne op af et skovbryn på sin grund, som du kan se billeder af nedenfor. Stendigerne vil gavne flere af de små mårdyr, der elsker at gemme sig i hulrummene om dagen, hvor de har brug for at hvile sig. Om natten går de på jagt.

Giv et valgfrit julebidrag til sten!

I julen kan du være med til at bygge nye natur-boliger til flere af de små mårdyr. Vi køber sten i julegave til de små dyr, der skal blive til et stendige på Henrik Bertelsens gård i Vejen.

Der lever flere forskellige små mårdyr i området, bl.a. brud og lækat, der vil få gavn af stendiget, hvor de kan skjule sig om dagen og lade op til nattens jagt.

De små mårdyr mangler levesteder i naturen - så lad os give dem et.

Støt de små mårdyr med et valgfrit beløb på Facebook - beløbet går ubeskåret til stendiget.

Det er her langs skovbrynet, at Henrik Bertelsen vil placere sit kommende stendige til glæde for flere af de små mårdyr.

Mårdyr savner boliger i det åbne landskab

Det er de færreste, der har set mårdyr i naturen. Det er fordi, de primært jager gnavere om natten. Om dagen gemmer de sig i gamle træer, krat, kvasdynger eller i hulrum i stendiger.

- Mårdyr skal helst have nogle store træer, buske eller stendynger, som de kan bo i eller under. Det mangler simpelthen ude i landbrugslandet. Her har man mange steder fjernet småkrat, læhegn, urørte græsarealer, vådområder og stendiger for at binde markerne sammen, forklarer Morten Elmeros, seniorrådgiver i faunaøkologi ved Aarhus Universitet.

Det har resulteret i, at små dyr, som mårdyr, mangler levesteder.

- De små mårdyr lever udpræget af mus, som igen har brug for enge, moser og anden natur, hvor der er gode forhold set med muse-øjne. Men mårdyrene har også brug for skjul og redesteder. Hos Henrik er der virkelig gjort noget for naturen, men et par stendiger vil sætte prikken over i’et som skjul for både mårdyr og mus, siger Bo Håkansson, seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Rottegift kan dræbe små mårdyr

Sammen med flere små udyrkede arealer, buske og træer i landbrugslandskabet og udyrkede bræmmer langs levende hegn kan tiltag som Henrik Bertelsens stendiger hjælpe på manglen af levesteder.

Vær med: Giv et valgfrit beløb til mårdyrenes nye bolig i Vejen:

Mårdyr i Danmark:

  • Alle små mårdyr i Danmark er på rødlisten
  • Brud, ilder, skovmår, husmår og lækat er alle små mårdyr, der kan leve i stendiger. Skovmåren er dog en udpræget skovart
  • Lækat, brud og ilder vil få den allerstørste gavn af stendigerne
  • Mårdyrene jager primært om natten, derfor er der ikke mange mennesker, der har set mårdyr i naturen
  • Bruden er den mindste af mårdyrene og vejer kun 40-140 gram. Bruden er dermed også det mindste rovdyr i Danmark
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57