I Danmark har vi omkring 60 fastboende sommerfuglearter, og derudover kommer flere på besøg. Men mange af arterne er truede, fordi deres levesteder ødelægges af opdyrkning eller tilplantning.

Vores haver og altankasser kan ikke erstatte levestederne i den vilde natur, men vi kan forbedre sommerfuglenes forhold ved at lave et blomsterbed, der tilbyder føde hele sæsonen – og så efterfølgende nyde synet af de smukke flagrende dagsommerfugle.

Sådan gør du

1. Find et solrigt og lunt sted i din have, da varme er vigtigt for sommerfuglen.

2. Plant forskellige nektarrige planter, som blomstrer på forskellige tidspunkter (se oversigten nedenfor). På den måde skaber du føde hele sæsonen til de forskellige sommerfugle, uanset hvornår de dukker op.

3. Hvis du har plads, kan du også lave en sumpet uddybning i nærheden. Gør her bund og side tæt med et tykt lag stampet ler eller sort bassinplast. Skovjord og vand fyldes i, og der plantes et udvalg af vilde blomster. Sommerfugle tiltrækkes særligt af gule, lilla og blåligrøde farver.

4. Gør gerne plads til mørke sten, så sommerfuglen kan få varmen og et hvil. Glæd dig til det flotte syn, når sommerfuglen soler sig med udbredte vinger.

Det kan du plante til sommerfuglene

Det er en god ide at plante blomster, der blomstrer på forskellige årstider for at sikre føde til både de tidlige og sene sommerfugle, når de kommer på visit.

Om foråret blomstrer:

Aftenstjerne, blodribs, frugttræer, gyldenlak, hyacint, judaspenge, julerose, kodrive og syren.

Gør som tusindvis af andre haveejere og tilmeld din have til vores projekt Slip Haven Fri.

Det er gratis, og så får du vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen.

Om sommeren blomstrer:

Baldrian, dild, fingerbøl, floks, havefredløs, haveknopurt, hjulkrone, honningurt, isop, kartebolle, kæmpejernurt, kæmpemarguerit, lavendel, merian, morgenfrue, peberrod, slangeurt, sommerfuglebusk, statice, studenternellike, tidselkugle.

I efteråret blomstrer:

Asters, kinapurløg, solhat.

Giv sommerfuglene yngleplads i din have

Hvor de fleste voksne sommerfugle kan finde føde i de nektarrige blomster, lever larverne kun af én eller ganske få planter. Hjælp sommerfuglene med at finde ynglesteder ved at give plads til larvernes værtsplanter i din have.

Forskellige sommerfugle yngler i forskellige planter:

Admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge: Brændenælder

Tidselsommerfugl: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke, katost og potentil.

Græsrandøje: Græsser såsom rapgræs, heven, rød svingel, rajgræs og fløjlsgræs.

Citronsommerfugl: Tørst og vrietorn.

Lille kålsommerfugl: Kålplanter, løgkarse, strandsennep og agersennep.

Grønåret kålsommerfugl: Løgkarse, engkarse, vandkarse og rank vejsennep.

Aurora: Engkarse, løgkarse, judaspenge, gåsemad, kalkkarse og tårnurt.

Stregbredpande: Græsser såsom almindelig kvik, hundegræs og almindelig rajgræs.

Almindelig blåfugl: Ærteplanter såsom humle-sneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, almindelig kællingetand, rundbælg og stenkløver.

Av, av, de stikker. Tidsler og brændenælder er blandt de planter, som du gerne må lade stå i haven, da flere sommerfugle yngler og larverne spiser.