En gruppe frivillige i foreningen Køge Bugt Stenrev så bekymrede og hovedrystende til, da store skibe i januar begyndte at dumpe enorme mængder slam i Køge Bugt – slam, som stammer fra anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i København.

Siden 2020 har de lokale i foreningen arbejdet for at genoprette den lokale havnatur ved at genetablere stenrev i bugten. Målet er, at stenrevene skal være med til at forbedre vandkvaliteten og sikre bedre vilkår for fisk og andre dyr under havoverfladen.

Og problemet med slammet er, at det kan have den stikmodsatte effekt. Det giver for eksempel flere alger, som øger risikoen for iltsvind, uklart vand og tab af fisk.

- Jeg synes helt sikkert ikke, at man skal dumpe det slam i Køge Bugt. Eller andre steder i Øresund for den sags skyld. De dumper kun det slam i havet, fordi det er nemmest, og ikke fordi det er det miljømæssige mest forsvarlige. Det er ikke godt nok, siger Allan Scheller, der er formand i foreningen.

Læs også: Derfor er dumpning af slam fra Lynetteholm skidt for havet

Beskytter naturen med en hånd og ødelægger med den anden

Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening, der består af blandt andet lystfiskere, fritidsdykkere og marinbiologer. Og de er bekymrede for den lokale havnatur, fordi den er under massivt pres på grund af eksempelvis råstofudvinding og kvælstof fra landbrug og spildevand – og oven i alt det kommer nu også dumpning af enorme mængder slam fra Lynetteholm.

- For os er det svært at se sammenhængen i det, politikerne gør. Hvad hjælper det, at politikerne freder arter og sænker fiskekvoter, hvis de samtidig er med til at forringe arternes levevilkår så drastisk? For os ser det ud som om, at politikerne forsøger at beskytte havnaturen med den ene hånd og ødelægge havnaturen med den anden hånd, siger Allan Scheller.

Læs også: Derfor er havet i forvejen hårdt presset

Stop dumpningen af havneslam

Lige nu drøfter politikerne bag Lynetteholm, om dumpningen af havneslam i Køge Bugt skal fortsætte eller stoppe.

Støt havmiljøet i Øresund med din underskrift. Hjælp os med at sige til politikerne, at de skal stoppe dumpningen!

Lokale skal vaske sten rene, mens Lynetteholm må dumpe slam

Der er for eksempel strenge miljøregler omkring, at der ikke må være forurenet jord på de sten, som foreningen skal bruge til at etablere de naturvenlige stenrev i bugten.

Derfor er Allan Scheller og de andre frivillige tvunget til at få vasket stenene, inden de placeres i havet. Det undrer Allan Scheller:

- Myndighederne har lavet miljøbeskyttende regler, der betyder, at vi skal vaske stenene for små stykker jord, før vi bruger dem til stenrev i Køge Bugt. Men de samme myndigheder har godkendt, at der må dumpes 2,3 millioner kubikmeter slam fra Lynetteholm i bugten. Det er svært at forstå sammenhængen, siger Allan Scheller.

Læs også: Ingen ved, hvordan Lynetteholm vil påvirke marsvin og sæler

Foto: Kasper Scheller

Stop med at bruge havet som skraldespand

Dumpningen af slam fra Lynetteholm er i øjeblikket sat på pause, da det er endnu mere risikabelt at dumpe i de varme sommermåneder. Og partierne bag Lynetteholm er lige nu ved at drøfte, om dumpningen skal genoptages til oktober, eller om de kan blive enige om at stoppe dumpningen og finde en alternativ måde at komme af med slammet på.

Læs også: Lynetteholm er danmarkshistoriens største dumpning af slam

Allan Scheller håber, at politikerne stopper dumpningen af slam fra Lynetteholm. Men han mener også, at det kun er et lille skridt. For vi bør gøre langt mere for havnaturen, så torsk, marsvin og mange andre arter ikke ender med helt at forsvinde.

- Der har været så lidt fokus på naturen i havet gennem mange år, og der er brug for en langsigtet plan for, hvad vi skal gøre for at forbedre vilkårene for livet i havet. Vi kan ikke blive ved med at høste ressourcer fra havet og bruge havet som skraldespand, som vi gør i dag, siger Allan Scheller.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig