I Øresund er der flere beskyttede naturområder, hvor der blandt andet lever fredede marsvin og truede sæler. Nogle af disse såkaldte Natura 2000-områder ligger kun få kilometer fra de steder, hvor der er givet tilladelse til at dumpe over to millioner kubikmeter havneslam fra Lynetteholm i København.

Ifølge lovgivningen skal man vurdere og dokumentere, at anlægsprojekter ikke vil skade naturen og dyrene i Natura 2000-områderne som forudsætning for at kunne iværksætte projekter. Derfor har Lynetteholm fået lavet en miljøvurdering, og ifølge den vurdering vil dumpningen af havneslam kun have en ”ubetydelig” påvirkning på fredede marsvin og truede sæler i de beskyttede naturområder.

Men den konklusion er der slet ikke tilstrækkelig dokumentation for ifølge en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

”Samlet set vurderes det, at der ikke er fyldestgørende undersøgelser af, hvorvidt sæler og marsvin vil kunne påvirkes væsentligt i de omkringliggende Natura 2000-områder”, skriver professor Jonas Teilmann i rapporten.

Læs også: Derfor er dumpning af havneslam skidt for havmiljøet

Derfor er miljøvurderingen utilstrækkelig

Ifølge rapporten fra Aarhus Universitet er der flere problemer med miljøvurderingen i forhold til påvirkningen af fredede marsvin og truede sæler:

  • Der ikke er taget stilling til, om fiskearter påvirkes, og derfor søger væk, så sæler og marsvins fødegrundlag bliver påvirket. Eller om havneslammen vil påvirke sæler og marsvins syn, så de får sværere ved at finde føde.
  • Der er ikke taget stilling til muligheden for, at havneslammen vil kunne medvirke til øget risiko for iltsvind, som vil kunne påvirke fødegrundlaget for sæler og marsvin.
  • I miljøvurderingen er påvirkningen fra forurenende stoffer ikke nævnt i relation til sæler og marsvin, selv om det potentielt kan påvirke dyrenes fysiologi, reproduktion og overlevelse.
  • Ifølge miljøvurderingen er afstanden mellem dumpningsområderne og Natura 2000-områderne for stor til at have betydning for sæler og marsvin. Dette virker fejlagtigt eftersom afstanden til det nærmeste Natura 2000-område kun er 1-2 km ifølge kortmaterialet.

Den hårde kritik af miljøvurderingen bekymrer Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- I et så gigantisk projekt burde man forvente, at konsekvensvurderingerne bare er i orden: Vurderingerne skal være fyldestgørende og foreligge som grundlag for de politiske beslutninger. Derfor er det besynderligt og beklageligt, at man ikke har foretaget en ordentlig vurdering af, hvad dumpningen kan indebære for havpattedyrene, siger Bo Håkansson.

Læs mere: Øresunds natur er presset i forvejen

Stop dumpningen af havneslam

Lige nu drøfter politikerne bag Lynetteholm, om dumpningen af havneslam i Køge Bugt skal fortsætte eller stoppe.

Støt havmiljøet i Øresund med din underskrift. Hjælp os med at sige til politikerne, at de skal stoppe dumpningen!

Politikere vil genoverveje dumpning efter kritik

Kritikken i rapporten fra Aarhus Universitet er langt fra den eneste kritik, der har været af Lynetteholms miljøvurdering. Flere punkter i miljøvurderingen for Lynetteholm er den seneste tid blevet kritiseret for at tegne et lidt for rosenrødt billede af, hvordan det gigantiske byggeprojekt vil påvirke miljøet.

Senest har DR afsløret, at en del af miljøvurderingen er baseret på 40 år gamle, usammenlignelige amerikanske data, og det har fået forskere til at kalde vurderingen for manipulerende.

Samtidig har den svenske regering bedt om at få stoppet dumpningen af havneslam i Øresund, og transportminister Trine Bramsen har sagt, at hun også vil have stoppet dumpningerne, som nu er på pause indtil efteråret.

Den 12. maj skal partierne bag Lynetteholm mødes og drøfte, om dumpningerne af havneslam i Øresund ved Køge Bugt skal stoppes – eller om dumpningerne kan gå i gang igen til efteråret.

Læs mere: Danmarkshistoriens største dumpning af havneslam

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57