2.617 ton sprøjtegift. Så meget bruger landbruget hvert år på markerne ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsen.

Men mange danskere stoler ikke på, at myndighederne har styr på sprøjtegiftenes skadevirkninger.

33 procent af danskerne har ikke tillid til, at myndighederne sikrer, at brugen af sprøjtegift i dansk konventionelt landbrug ikke har uønskede effekter på natur, miljø og sundhed. Det viser en ny undersøgelse i forbindelse med Øktober-kampagnen.

- Det må få alarmklokkerne til at ringe på Christiansborg, at hver tredje af os ikke stoler på myndighedernes forsikringer, siger Ella Maria Bisshop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Danskerne vil have færre sprøjtegiftrester i deres mad, drikkevand og naturen. Vi håber, at myndighederne fremover i højere grad benytter forsigtighedsprincippet og lader usikkerheden komme os og miljøet til gode, siger hun.

Professor bekymret over myndighedernes skråsikkerhed

Også en af Europas førende forskere på området er bekymret. Han mener ikke, sprøjtegiftenes skadelige effekter er ordentlig undersøgt.

- Det, der bekymrer mig mest, er, at repræsentanter for myndighederne skråsikkert udtaler, at der ikke er noget problem. Jeg ved ikke, om det er sjusk, eller om de er blevet besnakket af fabrikanterne, men sprøjtemidlerne er slet ikke undersøgt i et sådant omfang, at vi kan udelukke skadevirkninger på fx hjernens udvikling eller hormonsystemet. Det er efter min mening uetisk at feje problemet under gulvtæppet ud fra en antagelse om, at stoffer, som ikke er ordentligt undersøgt, må være ufarlige, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder på SDU.

Sammen med seks andre forskere skrev han sidste år en videnskabelig rapport for Europa-Parlamentet, hvor de anbefalede EU at satse helt eller delvist på økologien for at mindske borgernes indtag af sprøjtegiftrester.

Danmark er ikke længere miljødukse

Inden for det seneste år har den danske regering flere gange stemt til fordel for problematiske sprøjtegifte i EU.

Den arbejder på at få forlænget godkendelsen af glyphosat, den arbejder imod totalforbud af "bidræberen" neonikotinoider, og senest var Danmark det eneste land i EU, der stemte imod et forbud mod ukrudtsmidlet flupyrsulfuron-methyl .

- I Danmark har vi altid været stolte af at være et foregangsland på natur- og miljøområdet. Og det skulle vi gerne kunne blive ved med at være, siger Ella Maria Bisshop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening og Coops Øktober-kampagne skal sætte fokus på økologien som det sprøjtefrie alternativ til de traditionelle fødevarer - under overskriften 'Et Sprøjtefrit Danmark'.

Støt økologien ved at melde dig på et hold:

Hver tredje har mistro til myndighederne

Hvor enig/uenig er du i dette udsagn: Jeg har tillid til, at myndighederne sikrer, at brugen af pesticider i dansk konventionelt landbrug ikke har uønskede effekter på natur, miljø og sundhed.

  • Helt uenig: 10 procent
  • Overvejende uenig: 23 procent
  • Hverken uenig eller enig: 25 procent
  • Overvejende enig: 29 procent
  • Helt enig: 7 procent
  • Ved ikke: 6 procent

Kilde: YouGov, blandt 1.016 voksne danskere.

alt
Michael Ohmsen
Kampagneansvarlig
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 14