Flere og flere haveejere holder haven pæn med de bare næver eller lader den vokse sig vild og frodig. Helt uden Roundup og andre sprøjtemidler.

Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen over salg af sprøjtemidler til privat brug.

I 2016 blev der nemlig solgt 20,1 tons aktive sprøjtegiftstoffer til privat brug mod hele 63 tons i 2007. Og selvom der er lang vej igen, er det er en rigtig glædelig nyhed, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er virkelig en positiv nyhed og et klart signal om, at danskerne i stadigt stigende grad ønsker et liv uden sprøjtegifte, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ukrudtsmidler er de mest populære

I 2016 blev der samlet solgt 29 sprøjtemidler, hvoraf de 21 var ukrudtsmidler, tre var insektmidler, tre var sneglemidler, et var et mosmiddel, og et var et svampemiddel.

Ukrudtsmidlerne er de mest populære og udgjorde 88 procent af det samlede salg til brug i private haver i 2016.

Biodiversitet stadig på nedtur

alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 46 00 80

Sprøjtegifte bruges mod ukrudt, skadedyr og andet uønsket på marker og i haver, men giftene er farlige for både dyr, mennesker og især insekter, som er en vigtig del af økosystemet. Insekter, eksempelvis vilde bestøvere, er vigtige for at planterne kan formere sig og producere de frugter og frø, som andre dyr lever af.

Flere undersøgelser viser, at sprøjtegifte har skadelig virkning på insekter, dyr og mennesker og især bierne. Og når kultur og landbrug i højere og højere grad tager arealer fra naturen, så insekterne mister deres levesteder og madkilder, er giftbrug oveni en farlig cocktail.

Og selvom privat sprøjtemiddelforbrug kun udgør cirka en procent af det samlede forbrug, er haveejerne enormt vigtige i det samlede regnskab, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Haver uden sprøjtegifte fungerer som små fristeder for insekter som sommerfugle og bier, og de tiltrækker igen andre smådyr og fugle. Så den enkelte haveejer gør faktisk en forskel, når man lader giftsprøjten stå, siger hun.

Tilmeld dig Giftfri Have

Har du brug for råd og hjælp til at holde have uden gift, kan du få den ved at tilmelde din have Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for giftfrie haver.

Hvis du tilmelder dig Giftfri Have, lover du ikke at bruge sprøjtegifte i din have. Vi leverer en havebog og månedlige tips og tricks til, hvordan du plejer din have uden gift. Lige nu er der over 10.000 tilmeldte haver.

Tilmeld din have Giftfri Have