Den danske natur er i alvorlig tilbagegang, og der er brug for at sætte ind så hurtigt som muligt, hvis vi skal bevare og beskytte unikke arter af sommerfugle, padder, pattedyr og planter.

Ifølge den danske rødliste, er der under tyve år til, at skovmåren er helt uddød på Fyn. Chancen for, at den genetablerer sig på øen ad naturlige veje efterfølgende er desuden meget lav.

Blandt sommerfuglene ser vi flere alvorligt truede arter. En af de allermest truede er den kritisk truet sortplettet blåfugl. Den er trængt tilbage og findes i dag kun på større kalkoverdrev på Møn. Tidligere havde sortplettet blåfugl omkring 50 lokaliteter at leve på i Danmark, men i dag er levestedet altså reduceret til et enkelt. Og det anslås, at der er under ti blåfugle tilbage.

Senest lyder det fra Ærø, at man ikke har hørt klokkefrøen synge i et årti. Dens sang er stille og roligt forstummet.

Akut brug for redningsplan for naturen

I alt er tusindvis af dyre- og plantearter truet i Danmark. Det havde regeringen tænkt sig at gøre en indsats for at rette op på med en biodiversitetspakke - en redningsplan for naturen. Redningsplanen skulle efter planen på bordet i år, men er nu udskudt yderligere et år.

- Vi har meget få år tilbage at sætte ind, hvis vi skal redde arterne. Når en art først er uddød i Danmark, er det meget usandsynligt, at vi får den tilbage igen. Naturen er ikke en forhandlingspartner, som kan udskyde sine behov og vente. Det her får konsekvenser, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Udover en udskudt redningsplan for naturen, så taber naturen også i regeringens udspil til finanslov. På trods af, at naturen blev lovet mere urørt skov og 15 naturnationalparker med fokus på biodiversitet, så er der kun sat penge af i finansloven til en enkelt naturnationalpark.

Læs mere: Regeringen lovede 15 naturnationalparker: Finanslovsudspillet giver kun råd til én

Kæmper for at få mere natur på finansloven

Lige nu kæmper Danmarks Naturfredningsforening for at få meget mere natur på finansloven.

På tirsdag inviterer foreningen hele Danmark til at se med, når præsident Maria Reumert Gjerding taler med toppolitikere og eksperter om, hvordan og hvorfor naturen skal have mere plads i Danmark - og dermed også i finansloven.

Du kan tilmelde dig begivenheden her og se med live tirsdag den 8. september fra klokken 8 til 9.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for at få naturen på finansloven