Rent drikkevand, tak!

I Danmark drikker vi vores grundvand, det er naturligt, nemt og billigt. En helt unik ressource, som efterspørges på verdensplan.

Men brugen af sprøjtegift truer vores rene drikkevand. De nyeste målinger viser, at der er rester af gift i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at drikkevandet skal være helt fri for gift. Og tiden er inde til, at politikerne forbyder brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.

Vil du hjælpe os med at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden?

Meld dig ind og støt kampen for rent drikkevand

Sådan beskytter vi drikkevandet

1. Forbyd brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op

Vi ved, hvor grundvandet dannes, og hvor vi henter vores drikkevand. Derfor er løsningen enkel: Indfør sprøjtefri zoner i de områder, hvor drikkevandet dannes og pumpes op.

2. Lad tvivlen komme vores drikkevand til gode

Tvivlen skal komme fremtidens drikkevand til gode. Derfor skal vi til enhver tid anvende forsigtighedsprincippet, som betyder, at der træffes de nødvendige politiske beslutninger, så snart der er tvivl om, hvorvidt giftstoffer kan true mennesker, grundvand eller miljø. Forsigtighedsprincippet har rod i EU’s miljølovgivning, som foreskriver, at det skal være muligt at træffe politiske beslutninger til fordel for mennesker og miljø, selvom der endnu ikke foreligger de eksakte videnskabelige data.

3. Stram op på godkendelsespraksissen for sprøjtegifte

Der er flere gange fundet forhøjede mængder af godkendte giftstoffer i grundvandet, og det vidner om, at Miljøstyrelsen godkendelsesordning ikke sikrer optimal beskyttelse af drikkevandet. Vi har tidligere påpeget problematikken ved Miljøstyrelsens godkendelsespraksis.

Den anvendte godkendelsesordning betyder, at alle giftstoffer godkendes, så længe udledningen holder sig inden for EU’s grænseværdi på 0,1 mikrogram giftrest per liter grundvand. Men det betyder samtidigt, at Miljøstyrelsen reelt ikke kan redegøre for den samlede mængde af rester af sprøjtegifte i grundvandet. Således kan Danmark i fremtiden komme til at overskride EU’s samlede grænseværdi på 0,5 mikrogram per liter grundvand.

4. Test sprøjtegifte på dansk jord

Ud af de flere end 590 sprøjtegifte, der gennem tiden har været godkendt af Miljøstyrelsen til brug i Danmark, er kun ca. 55 testet i Varslingssystemet på dansk jord. En sprøjtegift, der er godkendt til anvendelse på dansk jord, skal selvfølgelig testes på dansk jord, så vi kender konsekvensen ved at bruge det.

5. Giv kommuner strakshjælp

Rent drikkevand er et alment gode, og det er kommunens opgave at sikre borgernes adgang til rent drikkevand. Derfor skal kommunerne have politisk opbakning til målrettet regulering af sprøjtegift. En kommune har ret til at udstede forbud mod brug af sprøjtegifte inden for kommunegrænsen. Det er en ret, der ikke skal stilles spørgsmålstegn ved, men i stedet ydes hjælp og opbakning til.

Nyheder om drikkevand