Det er en stor dag for bierne. Miljøministeren har nemlig valgt at slå ind på en ny kurs, da Miljøstyrelsen har givet afslag på dispensationsansøgninger fra landbruget om at måtte bruge et af de skadelige netonikotinoider, thiamethoxam, på raps i år.

Neoniks blev på EU-plan forbudt i 2013, og forbuddet trådte i kraft i 2014. Men lige siden har Miljøstyrelsen givet dispensation til landbruget, så de kunne bruge det alligevel uden hensyn til miljøet, bier og insekterne.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding siger:

- Jeg vil gerne først og fremmest rose Jakob Ellemann-Jensen og hans styrelse for at stille sig på naturens side. Det er ærlig talt på tide. For det er første gang, at de danske myndigheder reelt har håndhævet forbuddet mod de farlige bidræber-gifte og afvist landbrugets ønske om dispensation. Det er en stor sejr for de vilde bier, for honningbierne og

Vellykket neoniks-kampagne

Danmarks Naturfredningsforening har det seneste år kørt en stor kampagne for at få stoppet insekttilbagegangen og få sat ind over for de farlige insektgifte. Det er til dags dato lykkes at indsamle over 28.000 underskrifter mod neoniks.

- I Danmarks Naturfredningsforening har vi længe peget på, at neoniks er ekstremt skadelig for vores insekter, vores fugle og vores natur, ligesom vi har peget på, at der faktisk er et EU-forbud mod at bruge neoniks. Biers og insekters voldsomme tilbagegang er til stor skade for både landbrug og naturen, og derfor er det også virkelig positivt, at miljøministeren og hans styrelse endelig har besluttet reelt at håndhæve EU-forbuddet, og bringe os på linje med de EU-lande vi normalt sammenligner os med, siger Maria Reumert Gjerding.

Men kampen fortsætter. For det er stadig ikke givet, at Danmarks vil følge i EU's fodspor og indføre et totalforbud.

Du kan derfor stadig skrive under.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident