Miljø- og Fødevareministeren og alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet er netop blevet enige om en endelig model for nationalpark Nordsjælland, og dermed er Danmarks femte nationalpark nu en realitet.

Den nye park kommer til at strække sig over en stor del af det nordlige Sjælland, og blandt andet Gribskov, Store Dyrehave og Esrum Sø og Kronborg Slot bliver en del af den kommende park. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening, at sagen nu efter næsten 13 år undervejs endelig er kommet et skridt videre:

- Det er glædeligt, at der nu bliver sat et foreløbigt punktum. Mange gode kræfter har siden 2004 skubbet på for at få en udvikling af området, og vi håber på, at naturen vil få et reelt løft, som vil gavne biodiversiteten indenfor parken, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Der er i alt fem kommuner bag parken: Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Spredte naturarealer

Danmarks Naturfredningsforening havde dog gerne set, at der var tale om et større sammenhængende areal. Fra næsten 40.000 hektar i det oprindelige forslag, omfatter nationalparken nu kun ca. 26.250 hektar. Forklaringen er, at mange private jordejere ikke har ønsket at bidrage til projektet. Dog er det lykkedes i den sidste tid at få en række private lodsejere, til at tilslutte sig projektet.

- Det er godt at flere private lodsejere i slutspurten har valgt at give tilsagn til projektet, men det ligger langt fra det første oprindelige udkast med en egentlig sammenhængende park. Det forslag, der nu er godkendt, indeholder mange gode, men spredte og hovedsageligt statsejede naturarealer, der nu bliver samlet under betegnelsen nationalpark, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for mere sammenhængende natur. Nationalparker bør give bedre mulighed for at beskytte natur og landskab, og samtidig bør det give mulighed for at forbedre befolkningens adgang til at opleve naturen. Hvis udpegningen af en nationalpark medfører øget naturindhold, kan parkerne desuden være med til at øge biodiversiteten i området.

Ella Maria Bisschop-Larsen understreger, at en nationalpark på naturens præmisser bør bestå af større sammenhængende naturområder, frem for mange spredte områder.

- Forhåbentlig kan Nationalpark Kongernes Nordsjælland på sigt udvikle sig til et større sammenhængende naturområde, end der er tale om i dag.

Eksisterende statsejet natur

I Nationalpark Kongernes Nordsjælland er stort set alle arealerne statsejede, og der bliver allerede i dag gjort en stor indsats for naturen. Derfor kræver det altså en ekstra indsats, hvis området skal løfte sig som nationalpark, mener Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Vi håber naturligvis, at den nye nationalpark kan være grundstenene til en videre udvikling af naturen i området, og at flere lodsejere med tiden vil melde sig på banen. Vi ser i hvert fald frem til samarbejdet om, hvordan vi sikrer naturen de bedst mulige vilkår i Nordsjælland, siger hun.

Miljøministeriets arbejde med nationalparker har tidligere modtaget massiv kritik fra rigsrevisionen, der i 2013 pegede på, at de nuværende nationalparker ikke i tilstrækkelig grad styrker og udvikler naturværdierne.

På baggrund af udviklingen med den seneste nationalpark, mener Danmarks Naturfredningsforening, at der nu er behov for en evaluering af nationalparkforliget fra 2007.

Danmarks Naturfredningsforening ser ligeledes frem til at der sammensættes en bestyrelse for parken, der afspejler de 3 søjler, natur, kultur og fritid, som nationalparken hviler på.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland forventes at blive indviet i foråret 2018.

Du kan læse mere om den nye rapport på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28