Nogle af de engagerede græsrødder.

Det bliver ikke uden kamp, når regeringen vil fjerne beskyttelsen fra mange af de små danske vandløb.

Nærmere bestemt så drejer det sig om 917 km af små vandløb, som miljø- og fødevareministeren, Esben Lunde Larsen, vil have ud af vandplanerne, der sørger for beskyttelse til vandløbene.

- Det er en rigtig dårlig idé, at fjerne vandløb fra vandplanerne, for så får de ingen indsats, der kan forbedre dem og det vil derfor være til stor skade for vandløbenes biodiversitet. Selv små indsatser kan give vældige løft i vandløbskvaliteten, forklarer Henning Mørk Jørgensen.

Hvis de 917 km vandløb bliver fjernet fra vandplanerne, er de under langt ringere beskyttelse, og det kan for eksempel betyde, at det bliver nemmere for landmænd at rørlægge og vedligeholdelsen kan blive mere voldsom.

Denne vedligeholdelse er, ifølge Henning Mørk Jørgensen, det, der skader vandløbene mest:

- Alt hvad vi foretager os i vandløb, foretager vi os ikke for vandløbets skyld. Vandløb har det bedst med at blive ladt i fred, siger han.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35

Græsrods-repræsentanter er klar til kamp

I weekenden afholdt DN sammen med Dansk Sportsfisker Forbund møde for 75 frivillige engagerede, der alle er fortalere for at beskytte vores vandløb.

- Der er udbredt enighed om, at vi skal kæmpe for at holde så mange vandløb som overhovedet muligt inde i vandplanerne, så der kan laves indsatser, der forbedrer vandmiljøet, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Begge foreninger er repræsenteret i de såkaldte vandråd, der i løbet af 2017 skal vurderer, om de 917 km vandløb skal fjernes eller bevares. De lover regeringen kamp til stregen.

- Der er mulighed for, at vandrådene med god begrundelse kan bringe vandløb ind i vandplanerne, selvom de ikke lever op til regeringens kriterier, og det vil foreningerne selvfølgelig benytte sig af, fordi det gavner vores natur, når vandløb kommer under vandplanbeskyttelse, forklarer Henning Mørk Jørgensen.

Landbruget vil gerne have fjernet flere vandløb

Landbrug & Fødevare er skuffet over de 917 km, fordi de havde regnet med et højere tal.

- Vi havde en forventning om, at der ville komme en reduktion på omkring 6000 km, fordi den tidligere minister meldte dette tal ud. Vi tror i Landbrug & Fødevarer på, at det er langt mere end 917 km vandløb, der ikke har naturpotentiale, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Hvis der kun fjernes 917 km vandløb fra vandplanerne, så mener de, at det kan komme til at koste samfundet dyrt:

- Det kan potentielt komme til at koste store summer, hvis forkerte vandløb tages med. Det skyldes dels, at der skal laves store fysiske forandringer for at komme i nærheden af god tilstand, og dels at vandløbene ofte er beliggende i intensivt dyrkede områder med fladt terræn, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

De er bange for, at flere vandløb i vandplanerne giver landbrugsarealerne forringet afvandingen, fordi miljøkrav kan føre til flere planter i vandløbene, og flere planter kan nedsætte drænrørenes virkning.

Vandløbskriterier er for skrappe

Regeringens kriterier vedrørende blandt andet vandløbenes hældning, mener Henning Mørk Jørgensen er usagligt skrappe:

- Regeringen har lavet så skrappe regler, at de alene tjener til at holde vandløb ude af vandplanerne, og det gælder vandløb, som sagtens kan opnå god økologisk stand, siger han.

Det viser en rapport udarbejdet af Det Nationale Center for Miljø og Energi og Danmark Tekniske Universitet. Hvis den rapport blev brugt sagligt ville langt flere vandløb blive en del af vandplanerne, mener Henning Mørk Jørgensen.