Omkring 850 døde ørreder blev tirsdag fundet i Skartved Bæk, der løber ud i Kolding Fjord. Årsagen til den massive fiskedød er, at der løb urenset spildevand direkte ud i bækken, fordi der skete et pumpesvigt på en pumpestation.

Urenset spildevand i vandløb kan medføre iltsvind, og spildevandet kan også have et højt indhold af ammoniak, der er giftigt for fisk og andre dyr i vandet.

- Det er dybt ulykkeligt, når der sker sådan nogle alvorlige udløb af urenset spildevand - og især til mindre vandløb. I forvejen er vores vandmiljø i rigtig dårlig tilstand mange steder, så vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at forværre vandmiljøet, siger Henning Mørk Jørgensen, der er vandmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Han nævner dublering af pumper og alarmer og overløbsbassiner som muligheder.

Læs også: Kraftigt iltsvind truer dyr og planter i danske farvande

Kommune vil gennemgå sikkerhed

Det er BlueKolding, der står for håndteringen af spildevand i Kolding. De oplyser, at de har alarmsystemer, der normalt vil opdage pumpesvigt. Men på grund af et lynnedslag virkede alarmsystemet ikke i dette tilfælde.

Kolding Kommune vil på baggrund af udslippet tjekke, om sikkerhedssystemerne fungerer optimalt.

- Jeg vil nu sikre, at vi får gennemgået alarmsystemerne på pumpestationer og bygværker med BlueKolding og Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed, så vi bedst muligt sikrer alarmer, der kan reageres på, siger Jørn Chemnitz, der er formand for kommunens miljø- og klimaudvalg.

Læs også: I 2021 måtte fiskene få kunstigt åndedræt med iltpumper

Udover den massive fiskedød har udslippet også betydet, at der er udstedt forbud mod badning ved den populære badestrand Rebæk Strand. Det skyldes, at man frygter forurening med colibakterier, så derfor er badning forbudt, indtil badevandet i området er blevet testet og fundet rent.

Foto: Kolding Kommune

Rebæk Strand i Kolding

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35
alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig